Navigeer naar...

Huismeesterdiensten bij beheer woningen

Huismeesters zijn verantwoordelijk voor reparaties en klein onderhoud

Huismeesters van Interveste zijn op locatie verantwoordelijk voor het wijkbeheer. Zij zijn zelf in de wijk woonachtig en sturen onder leiding van de regiomanagers het project aan. Een huismeester verzorgt reparaties en klein onderhoud, ziet toe op tuinonderhoud en haalt eventueel zwerfafval van de straat.

Een unieke werkwijze waarmee altijd maximale zorg voor de wijk kan worden gegarandeerd. Van begin tot eind, want ook bij de eindopleveringen speelt de huis- meester een cruciale rol.

Huismeesters bij Antikraak-XL projecten

Antikraak-XL kent de meest intensieve inzet van Interveste huismeesters. Zij verrichten hun werkzaamheden in overleg met u geheel op maat. Met name toegangsbeheer en inspecties vormen een onderdeel van hun takenpakket. De huismeester is inzetbaar voor klussen en kan op bepaalde tijdstippen aanwezig zijn.

XL-projecten staan onder voortdurend toezicht. Deze veelal unieke projecten stellen speciale eisen, zodat huis- meesters met de nodige ervaring onze voorkeur genieten.

Beheer gebouwen

Voor iedere huismeester van Interveste wordt vooraf met u een specifiek takenpakket vastgesteld. De huismeester is inzetbaar voor klussen of wanneer op bepaalde tijdstippen gegarandeerd iemand in het object aanwezig moet zijn. Een huismeester kan tevens huiswacht zijn en dus in het complex of de woonwijk wonen.

Huismeesters kunnen overal in Nederland worden ingeschakeld voor het beheer van leegstaand vastgoed. Zij voeren onder andere energiebeheer, nemen periodiek meterstanden op en leggen deze vast.