Navigeer naar...

Huismeesterdiensten

Huismeesters zijn belangrijk voor Interveste Leegstandbeheer

De huismeesters van Interveste bevorderen de cohesie en leefbaarheid in de wijk. Zij pakken zwerfafval aan en zien erop toe dat het straatbeeld netjes blijft. Zij melden calamiteiten door en nemen maatregelen bij overlast. De huismeester staat klaar voor tijdelijke huurders, bijvoorbeeld om een handje te helpen bij klein onderhoud aan de woning.

Ook bij de eindopleveringen is voor de huismeester een belangrijke taak weggelegd. Bij tijdelijke verhuur zijn Interveste huismeesters tevens tijdelijke bewoners.