Nieuwe Leegstandwet ook van invloed op vergunningen

Huur op maat - Leegstandwet - Weg met de wachtlijstDe nieuwe Leegstandwet kent een aantal wijzigingen met betrekking tot vergunningen. Zo kunnen vergunningen voor sloop- en renovatiewoningen door de wetswijzigingen maximaal vijf maal verlengd worden. In de oude situatie was dit drie maal. Deze wijziging geldt voor nieuwe en bestaande vergunningen. De maximumduur voor tijdelijke verhuur van sloop – en renovatiewoningen wordt dus verlengd tot zeven jaar.

De vergunningverlening voor koopwoningen is ook gewijzigd. Er wordt eenmalig een vergunning verleend voor de duur van vijf jaar, zonder mogelijkheid tot verlenging na afloop van deze vijf jaar. Een al verleende vergunning voor 2 jaar wordt automatisch omgezet naar een vergunning voor vijf jaar, waardoor verlenging niet langer vereist is. Dit betekent onder andere dat de eigenaar van de koopwoning slechts één maal leges hoeft te betalen voor het aanvragen van de vergunning.

Een vergunning voor de tijdelijke verhuur van gebouwen op basis van de Leegstandwet kan door een gemeente alleen afgegeven worden wanneer het gebouw de functie ‘wonen’ heeft in het bestemmingsplan. Om gebouwen zonder woonbestemming (bijv. kantoorgebouw, schoolgebouw) tijdelijk te kunnen verhuren op basis van de Leegstandwet is een omgevingsvergunning vereist. Dit betreft een tijdelijke ontheffing van het bestemmingsplan. De duur van de Leegstandwetvergunning wordt gekoppeld aan de duur van de omgevingsvergunning, met een maximum van tien jaar.

Lees ook:  Restitutie van ruim 27.000 euro bij tijdelijke verhuur Leegstandwet

Naast de wijzigingen met betrekking tot de vergunningen wordt het met de nieuwe Leegstandwet ook mogelijk om een ruimte meerdere malen te verhuren op basis van de Leegstandwet. Hierbij is de eis gesteld dat er tussen de perioden van tijdelijke verhuur een periode moet liggen van ten minste vijf jaar.


Wilt u meer informatie over tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet? Neem dan geheel vrijblijvend contact op met Interveste Leegstandbeheer.

Facebook antwoorden
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn