Kies voor zekerheid en kwaliteit

Interveste voldoet aan Keurmerk LeegstandbeheerIn Nederland voert men het Keurmerk Leegstandbeheer (KLB). Het KLB keurmerk bestaat sinds de invoering van de Wet Kraken en Leegstand in 2010 en dient ter bescherming van bewoners en eigenaren. In de Wet Kraken en Leegstand wordt kraken verboden, maar wordt tevens beoogd langdurige leegstand tegen te gaan. Tijdelijk beheer van leegstand kan in dit laatste geval een goede invulling zijn, mits dit aan bepaalde kwaliteitsnormen voldoet. Het KLB keurmerk ziet erop toe dat aangesloten leegstandbeheerders aan de kwaliteitsnormen voldoen.

Kwaliteitsnormen Leegstandbeheer

De kwaliteitsnormen van het KLB keurmerk stellen dat een leegstandbeheerder:

 • De rechten en plichten van opdrachtgevers en bewoners respecteert
 • Zich houdt aan de opgestelde gedragscode
 • Werkt met sluitende overeenkomsten en een transparante werkwijze biedt
 • Heldere afspraken maakt over privacy, contract, looptijden en kosten
 • Voor bewoners een gemaximeerde gebruiksvergoeding aanhoudt
 • Duidelijke afspraken maakt over:
  • Controle van de woningen
  • Onderhoud van het gebouw en de installaties
  • Bezichtiging door derden
 • Getoetst wordt door een onafhankelijke toetsingsorganisatie

De normenset van KLB is in beheer van de Stichting Keurmerk Leegstand Beheer. De controles om het keurmerk te verkrijgen dan wel te behouden, worden uitgevoerd door een onafhankelijke keuringsorganisatie.

Interveste en het Keurmerk Leegstand Beheer

Interveste is sinds 2010 in het bezit van het KLB keurmerk en voldoet daarmee aan de strenge kwaliteitsnormen die het Keurmerk Leegstand Beheer stelt aan leegstandbeheerders. Interveste streeft er naar om opdrachtgevers, bewoners en zakelijke gebruikers op het hoogst mogelijke niveau te bedienen, en dat te doen op een maatschappelijk verantwoorde manier. Naast het KLB keurmerk is Interveste tevens ISO 9001 en ISO 14001 gecertificeerd. Hiermee zijn kwaliteit, milieumanagement en duurzaamheid gewaarborgd.

Lees ook:  Wonen in het duurste huis van Nederland?

 
Meer informatie over het KLB Keurmerk kunt u vinden op de website van het Keurmerk Leegstandbeheer

Meer informatie over Interveste Leegstandbeheer vindt u op de website van Interveste

Facebook antwoorden
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn