Alleen nieuwe woning met goed huurderverleden

In de woning van huurder heeft de politie harddrugs aangetroffen. Huurder is daarvoor veroordeeld en is enkele maanden gedetineerd geweest. Verhuurster heeft de huur van de op grond van de Leegstandwet verhuurde woning opgezegd en heeft vervolgens via de rechter een ontruimingsvonnis verkregen, omdat huurder niet wilde vertrekken. De woning is daarop door de deurwaarder ontruimd.   Gestraft-voor-drugs-1950x1250  

De casus

Wanneer huurder enige tijd later op door verhuurster geadverteerde woningen reageert, laat verhuurster hem weten dat hij in verband met de eerdere drugsoverlast en drugshandel niet voor een woning in aanmerking komt. Verhuurster vindt die feiten dermate ernstig dat zij huurders die zich hier schuldig aan hebben gemaakt niet meer wil plaatsen. Huurder reageert tóch op een nieuwbouwwoning en ontvangt in eerste instantie een brief met de mededeling dat hij kandidaat nummer elf voor een woning is – mits hij aan bepaalde voorwaarden voldoet. Zo moet huurder enthousiast zijn over het project en ook een positief huurderverleden hebben. Als alles klopt, schrijft verhuurster, wordt na bezichtiging een afspraak gemaakt om de huurovereenkomst te tekenen. Het komt echter niet tot een intakegesprek en ondertekening, omdat huurder vanwege zijn huurverleden helemaal niet voor een woning in aanmerking komt. Huurder vindt dat verhuurster hem in haar brief een woning heeft toegezegd en wil haar aan die toezegging houden. Verhuurster heeft met de brief een aanbod gedaan om een huurovereenkomst aan te gaan en huurder heeft dat aanbod ook aanvaard. De kantonrechter heeft in de daarop door huurder aangespannen procedure de gevorderde onmiddellijke toewijzing van de huurwoning (of een andere vergelijkbare woning) afgewezen, omdat de brief van verhuurster niet moet worden opgevat als een aanbod tot het aangaan van een huurovereenkomst, maar als een uitnodiging om daarover in onderhandeling te treden. In de bewuste brief is namelijk onder meer vermeld dat nog moet worden nagegaan of huurder aan een aantal voorwaarden voldoet. Huurder blijft er echter bij dat wel degelijk een huurovereenkomst tot stand is gekomen en vervolgt de procedure in hoger beroep.

Lees ook:  Zoetermeerweken: Open Huis groot succes

Het oordeel van de rechter

Huurder vindt met name van belang dat hij voorafgaand aan de brief van verhuurster via de website heeft gereageerd op het woningaanbod van verhuurster, merkt het hof op. Verhuurster voert echter terecht aan dat het plaatsen van haar woningaanbod op de website geen aanbod is, maar slechts een uitnodiging om in onderhandeling te treden. Huurder kon er niet van uitgaan dat de totstandkoming van een huurovereenkomst uitsluitend nog afhankelijk was van een aanvaarding van zijn kant. Dit blijkt ook uit het feit dat in een intakegesprek nog zou worden nagegaan of huurder wel aan de gestelde voorwaarden voldeed. En zelfs al zou de brief van verhuurster wel een aanbod bevatten, zegt het hof, dan ging het daarbij om een voorwaardelijk aanbod: om voor een appartement in aanmerking te komen gold namelijk onder meer de uitdrukkelijke voorwaarde dat de kandidaat ‘een goed huurderverleden’ moest hebben. Huurder kan vanwege de op zijn eerdere adres veroorzaakte drugsoverlast en de drugshandel niet aan die voorwaarde voldoen, en kwam daarmee niet in aanmerking voor de huur van één van de door verhuurster aangeboden appartementen. Er is dan ook geen huurovereenkomst tot stand gekomen. (Uitspraak Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden van 22 december 2015, ECLI:NL:GHARL:2015:9836)

Facebook antwoorden
Share on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn