Tag Archives: Leegstandwet

Opzegging wegens overlast bij tijdelijke verhuur

Huurster draait harde muziek, laat kat en hond over de kale, onbeklede vloer rondrennen, blokkeert algemene ruimten met haar spullen, vervuilt de gezamenlijke keuken en laat deuren open terwijl in de straat regelmatig inbraken plaatsvinden. De structurele overlast is voor verhuurder reden om de tijdelijke huurovereenkomst met huurster op te zeggen. In eerste instantie komt de rechter tot de conclusie dat verhuurder wel kon opzeggen, maar dat huurster toch niet hoeft te vertrekken. Lees verder

Nieuwe Leegstandwet moet tijdelijke verhuur bij leegstand makkelijker maken

Per 1 juli 2013 zal er een nieuwe Leegstandwet in werking treden. Dinsdag 18 juni 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een aantal wijzigingen in de huidige Leegstandwet. Door deze wijzigingen wordt het voor woningbezitters gemakkelijker om hun te koop staande woning tijdelijk te verhuren. Belangrijkste wijzigingen Leegstandwet De belangrijkste wijzigingen zijn dat de huurprijs vrij overeen te komen is tussen de verhuurder (eigenaar) en de tijdelijke huurder van de woning. De overeen te komen huurprijs is daarnaast niet langer gebonden aan een maximale… Lees verder

Interveste neemt leegstandportefeuille Ymere over

De afgelopen weken is Interveste druk bezig geweest met de overname van de leegstandportefeuille sloopwoning en renovatiewoningen van Ymere Haarlemmermeer. Het betreft hier woningen die op basis van bruikleen worden bewoond, evenals woningen die op grond van de Leegstandwet worden verhuurd. De woningen zijn gelegen in de regio Haarlemmermeer – Hoofddorp. Door deze uitbesteding professionaliseert Ymere haar leegstandbeheer. Het traject wordt van A tot Z overgelaten aan Interveste; contractbeheer, verzorgen van vergunningen, juridisch beheer, leefbaarheid, huurincasso, huurmutaties en uiteindelijk natuurlijk het klaarmaken van de woningen voor de uiteindelijke sloop of renovatie.… Lees verder

Een andere intentie? Dan had u niet moeten tekenen

Verkoper heeft zijn te koop staande woning al eerder tijdelijk verhuurd. Met de huidige huurder is een huurovereenkomst gesloten voor de duur van één jaar, met een optie om de termijn steeds met drie maanden te verlengen. Het contract vermeldt uitdrukkelijk dat de huur een tijdelijk karakter heeft en dat huurder het gehuurde op of voor de einddatum zal verlaten. Huurder heeft de verhuurmakelaar voorafgaand aan ondertekening verteld dat hij niet van plan is ook echt op die einddatum te verhuizen. Lees verder

Bruikleen of tijdelijke huur

Bruikleen, antikraak, tijdelijk huren en tijdelijk wonen zijn termen die vaak door elkaar gebruikt worden en toch zijn er nadrukkelijke verschillen. Soms kun je dan door de bomen het bos niet meer zien. Hieronder een aantal punten om het duidelijk te maken. Bruikleen Bruikleen is de officiële benaming voor antikraak. Je tekent hiervoor een bruikleenovereenkomst . De opzegtermijn bij bruikleen is 2 weken of langer. Tijdelijk wonen op basis van bruikleen kan variëren van enkele maanden tot enkele jaren. Kijk hier voor het actuele aanbod bruikleen woonruimte van Interveste. Tijdelijk… Lees verder

Leegstandwet bewust ten voordele van hoofdverhuurder

Wat zijn de gevolgen als bij onderverhuur niet is gehandeld volgens de Leegstandwet? De onderhuurder geniet bescherming, luidde het oordeel in kort geding (zie Leegstandwet, onderhuur en huurbescherming). De beslissing in de bodemprocedure valt echter heel anders uit: in het belang van het tegengaan van leegstand is in de Leegstandwet bewust gekozen voor een regeling ten voordele van de hoofdverhuurder. Lees verder

Maatregelenpakket Leegstandwet in aantocht

Minister Liesbeth Spies van Binnenlandse zaken wil de maximale periode voor tijdelijke verhuur van huurhuizen die gesloopt of gerenoveerd moeten worden van 5 naar 7 jaar verhogen. De huidige termijn Leegstandwet van 5 jaar blijkt, zeker in deze tijden van financiële onzekerheid, vaak niet toereikend. De Leegstandwet zou hiermee verruimd worden om overschrijdingen van deze maximale 5-jaarstermijn te voorkomen, welke nu van toepassing is. Deze overschrijdingen komen in de praktijk regelmatig voor en vormen soms een probleem, is ook de ervaring van Interveste. Naast verruiming… Lees verder

Interveste verhuurt 380 woningen voor Havensteder in Rotterdam

De Rotterdamse wijk Lombardijen ondergaat de komende jaren een complete metamorfose en wordt getransformeerd tot een groene buurt. Er wordt niet alleen ruimte gecreëerd voor groenstroken, maar ook voor waterpartijen. Ook het Spinozapark krijgt een grondige opknapbeurt. Het gaat hier om de Homerusbuurt in Lombardijen, deze bestaat voornamelijk uit hoogbouw en portiekflats. De straten in deze buurt danken hun naam aan schrijvers en dichters uit voorgaande eeuwen. De Dantestraat en Homerusstraat zijn recentelijk al geheel vernieuwd, waarbij de leegstand tegengegaan werd door tijdelijke bewoning van… Lees verder

Tijdelijk wonen, na een jaar nieuwe Leegstandwet

Tijdelijk wonen is nog steeds erg populair, zowel tijdelijk beheer (antikraak) als tijdelijke verhuur. Niet alleen onder studenten is het een gewilde woonvorm, ook voor bijvoorbeeld iemand die werk vindt aan de andere kant van het land of in een scheidingsgeval is tijdelijk wonen een goede oplossing. Naast tijdelijk wonen neemt ook de interesse in tijdelijke werkruimte neemt toe, zeker onder startende ondernemers. De kosten zijn hier dan vaak doorslaggevend, deze liggen stukken lager dan reguliere huur van een bedrijfspand. Zowel bij wonen als werken… Lees verder