Tag Archives: Leegstandwet

Leegstandwet en wisselwoning: wel ontruiming

In het vorige nummer van De kleine Suggeste ging het om de opzegging van een huurwoning die voorafgaand aan de afbraak – waarvoor blijkbaar nog geen concrete plannen bestonden – als wisselwoning zou worden ingezet. De conclusie luidde in dat geval dat het gebruik van het gehuurde als wisselwoning geen bestemming is waarin de Leegstandwet voorziet. Ook nu gaat het om een op grond van de Leegstandwet verhuurde woning, die tijdelijk onderdak moet gaan bieden aan reguliere huurders. Op basis van de omstandigheden komt de… Lees verder

Vergunning Leegstandwet niet bedoeld voor wisselwoning

Bij sloop of een ingrijpende renovatie van een woning gaan de bewoners soms tijdelijk naar een wisselwoning. Het gebruik van zo’n wisselwoning is naar zijn aard van korte duur en meestal zal daarvoor een wisselwoningcontract worden gesloten. De wet voorziet zelfs uitdrukkelijk in een dergelijke overeenkomst en stelt de beschermende huurregels voor woonruimte dan buiten werking. Niet altijd is van tevoren bekend welke woning als wisselwoning zal worden ingezet. Het komt dan ook geregeld voor dat een huurwoning waarvoor al een vergunning op grond van… Lees verder

Renovatie en verhuur leegstandwet: belang eigenaar prevaleert

Anders dan bij de renovatieregelingen voor reguliere huurovereenkomsten, staat bij de regeling inzake tijdelijke verhuur in de Leegstandwet het belang van de eigenaar voorop. Dit om te voorkomen dat uit vrees voor wettelijke huurbescherming in afwachting van sloop of renovatie geen tijdelijke verhuur van de woning plaatsvindt. Argumenten waarop een huurder zich bij een reguliere huurbeëindiging kan beroepen, zijn in dit geval niet aan de orde. De casus Een woningbouwvereniging beschikte in het kader van een voorgenomen renovatie over een vergunning van B&W voor tijdelijke… Lees verder