Tag Archives: Ministerie van Vrom

Leegstandwet voor particuliere huiseigenaren

Op 15 mei 2009 maakte voormalig minister Van der Laan crisismaatregelen bekend met betrekking tot de woningmarkt. Eén maatregel was om huiseigenaren te wijzen op de mogelijkheid van tijdelijke verhuur krachtens de Leegstandwet. De minister wilde hiermee huiseigenaren met dubbele woonlasten helpen. Na overleg tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten VNG en het Ministerie van VROM/WWI gaf VNG een brochure uit waarin tijdelijke verhuur krachtens de Leegstandwet wordt toegelicht, o.a. voor deze groep particuliere huiseigenaren. Download VNG – tijdelijke verhuur via de Leegstandwet Door de invoering van… Lees verder