Kamers antikraak

Interveste beheert leegstaand vastgoed door heel Nederland en het grootste deel daarvan is bestemd voor bewoning door kraakwachten of huiswachten, zoals ze bij Interveste heten. Het doel van het inzetten van huiswachten is het leegstaand vastgoed te beschermen en tegelijkertijd in goedkope woonruimte te voorzien.

De aanwezigheid van een huiswacht in een object voorkomt problemen als kraak, verpaupering, vandalisme, brandstichting en onvoorziene schade. Voor het gebruik betaalt een huiswacht geen huur, maar een vergoeding van de kosten. Antikraak wonen is dan ook erg goedkoop. De woonruimte kan zelfstandig zijn of onzelfstandig en in bepaalde gevallen moeten sanitaire voorzieningen en keuken worden gedeeld. De duur van de antikraak bewoning kan variƫren van een enkele maand tot jaren, maar is altijd van tijdelijke aard. Wanneer de eigenaar een nieuwe (her)bestemming voor het object heeft gevonden en het moet worden opgeleverd, ontvangt de huiswacht een opzegging van de met hem gesloten overeenkomst.

Deze opzegging wordt minimaal twee weken voor de oplevering gestuurd. De woonruimte dient dan leeg, bezemschoon en volledig ontruimd te worden opgeleverd in de oorspronkelijke staat. Komt een huiswacht de overeenkomst goed na, dan probeert Interveste alternatieve woonruimte te bieden. Een garantie kunnen we echter niet geven.