Leegstandsbeheer bij sloop, herstructurering, verkoop

Leegstandsbeheer = Risicobeheer

Risicobeheerder Interveste biedt professioneel leegstandsbeheer voor vastgoedeigenaren, waaronder woningcorporaties en beheerders van zowel woningen als bedrijfspanden. Door herstructurering, sloop, renovatie, verkoop of verhuur kunnen woningen en bedrijfsvastgoed voor langere tijd leeg komen te staan. Om ongewenste bewoning en beschadiging e.d. te voorkomen, kunt u een beroep doen op onze leegstandsbeheer service. Wij waken over uw pand en zorgen waar nodig voor tijdelijke bewoning of tijdelijke zakelijk gebruik.


Leegstandsbeheer verplicht door kraakverbod?

Leegstandsbeheer wint aan belang nu de politiek druk in de weer is om een kraakverbod te introduceren (strafrechtelijke vervolging is dan steeds mogelijk). Eis in dat geval is dat de vastgoedbezitter zijn bezit actief beschermt, anders is ontruiming in geval van kraak in beginsel niet aan de orde. Hoe lang een pand precies leeg staat, is vaak een punt van discussie in rechte. Wordt een pand eerder gekraakt, dan staat de weg van de strafrechtelijk vervolging van de krakers open. Per 1 oktober 2010 kunnen krakers vervolgd worden, maar moeten eigenaren wel met oplossingen blijven komen. Een leegstandbeheerder zoals Interveste kan hierin een rol vervullen.


Direct contact

Wilt u direct geholpen worden? Neem dan contact op met onze adviseurs voor directe bescherming van uw vastgoed.
Stuur ons een bericht