> Leegstandswet ook bij nieuwbouw


Interveste - De antikraak specialist van Nederland!


Tijdelijke verhuur en Leegstandswet

Bij verhuur in het kader van de Leegstandswet blijven vrijwel alle huurbeschermingsbepalingen uit het Burgerlijk Wetboek buiten toepassing. In plaats daarvan gelden de dwingende voorschriften van artikel 16 van de Leegstandswet. Op basis van de benodigde door B&W verleende vergunning moet een schriftelijke huurovereenkomst worden opgesteld, waarin een aantal gegevens niet mag ontbreken. Bepaalde gebreken kunnen namelijk tot huurbescherming leiden. De wet bepaalt dat de tijdelijke huurovereenkomst een minimale duur van zes maanden moet hebben. Voor de tijdelijke huurder geldt een opzegtermijn van maximaal één maand en voor de verhuurder een opzegtermijn van minimaal drie maanden.


Leegstandswet en nieuwbouw

Onbekend maakt soms onbemind. De Leegstandswet biedt behalve de mogelijkheid van tijdelijke verhuur van slooppanden bij herstructurering (sloopwijkbewoning of leegstandsbewoning), ook mogelijkheden voor nieuwbouwwoningen die in afwachting van een nieuwe (eigenaar)bewoner leeg staan. Wilt u meer weten over tijdelijke verhuur in het kader van de Leegstandswet, maak dan een afspraak voor een gesprek met een van de vastgoed adviseurs van Interveste.


Ga naar de tekst van de Leegstandswet