Leegstandwet verhuur woningen en woongebouwen

> Ga naar aanbod leegstandwet


Interveste - De leegstandbeheer specialist van Nederland


Leegstandwet en tijdelijke verhuur

De Leegstandwet biedt onder voorwaarden de mogelijkheid leegstaande woonruimte tijdelijk te verhuren. Interveste kan u van begin tot eind adviseren en begeleiden bij dit aspect van de herstructurering van woonwijken. Van verhuren naar tijdelijke bewoning, om te voorkomen dat een woonwijk tijdens de vernieuwing een spookwijk wordt. Zo blijft de wijk leefbaar en veilig tot aan het moment van slopen, en ontstaat geen onnodige onrust in de omliggende wijken.


Leegstandwet en tijdelijk beheer

Stedelijke vernieuwing en herontwikkeling (sloop, afbraak, renovatie, vernieuwbouw) brengen vaak een periode van leegstand van woningen en soms hele woonwijken met zich mee. Om de leefbaarheid tot het allerlaatste moment te bewaken en verkrotting tegen te gaan, kunt u kiezen voor de zogeheten sloopwijk-bewoning of leegstandsbewoning van Interveste: tijdelijke verhuur Leegstandwet via Interveste, bijvoorbeeld in combinatie met tijdelijk beheer (gebruiksovereenkomsten zonder minimumtermijn, snelle oplevering).


> Ga naar contactformulier Leegstandwet

Stuur ons een bericht