INTERVESTE LEEGSTANDBEHEER

Interveste - De leegstandbeheer specialist van Nederland


Waarborg Privacy

Als een goed huisvader zorgen voor de woonruimte, dat is wat Interveste verwacht van de tijdelijke bewoners. Door dit vooraf duidelijk uit te spreken en hier goede afspraken over te maken, blijkt dit goed te werken. Zo goed zelfs, dat Interveste geen interne pandcontroles uitvoert.

Ook de vele woningzoekenden kunnen rekenen op een vertrouwelijk behandelen van de gegevens. De gegevens worden altijd behandeld en bewaard bij een gespecialiseerde afdeling. Heeft de woningzoekende elders woonruimte gevonden of is er na een maand nog niet bemiddeld, dan worden de gegevens vernietigd. Hiermee garandeert Interveste de privacy van woningzoekenden.

> Meer lezen over Privacy en Pandcontroles

ISO 14001 certificering Milieumanagementsysteem

• Milieuplan voor de interne organisatie maar ook voor de in beheer zijnde panden;
• Energieplan voor de interne organisatie maar ook voor de in beheer zijnde panden;
• 100% groene energieleverancier.

ISO 9001 certificering Kwaliteitsmanagementsysteem

• Zorg, beheersing en borging van kwaliteit;
• Klachtenprocedure, welke jaarlijks getoetst wordt;
• Hoge mate van klanttevredenheid en continue verbetering hiervan.

AFM-licentie

Om het verzekeren van leegstaande panden en haar gebruikers zo optimaal mogelijk te laten verlopen, houdt Interveste de verzekeringen in eigen beheer. Hiervoor staat Interveste onder toezicht van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) en bezit hiervoor de benodigde vergunningen.

Keurmerk Leegstandbeheer

Interveste mag het Keurmerk Leegstandbeheer voeren, waarmee aangetoond wordt een betrouwbare organisatie te zijn. Het Keurmerk Leegstandbeheer toetst onder andere op:
• Intake met controle op identiteit en verblijfstitel in Nederland;
• Het voeren van een klachtenprocedure;
• Afspraken over pandcontroles;
• Werken met sluitende overeenkomsten.

Verder biedt Interveste:

Uitgebreide screening
Interveste hanteert een uitgebreide screening vooraf met onder andere een inkomenscheck en kredietwaardigheidscheck, deze zorgen voor uitstekende bewoners.

Langere opzegtermijn
Interveste hanteert een opzegtermijn van 28 dagen of drie maanden bij projecten vanaf 1 januari 2011.

Lage maandelijkse kosten
Interveste biedt tijdelijk wonen tegen lagere maandelijkse kosten dan voorgeschreven

Stuur ons een bericht