In een deelboerderij wonen personen samen die een gemeenschappelijke deler hebben: ze hebben dringend woonruimte nodig. Interveste stelt een groepje bewoners samen die prima bij elkaar passen en het dus goed met elkaar kunnen vinden.