Woonzorg

Woonzorg Woonzorg zet zich in voor bijna 27.000 huishoudens en daarnaast voor bewoners van zorgcentra. In totaal heeft Woonzorg 175 verzorgings- en verpleeghuizen in hun bezit. Bij elkaar opgeteld zijn dat bijna 17.000 verpleegplaatsen en verzorgingstehuisplaatsen. Voor Woonzorg nam Interveste gedurende meerdere jaren het werving en selectieproces uit handen om leegstand in de zorglocaties tegen te gaan.
Bekijk meer referenties