Interveste - Testimonial Gemeente Velsen, R. Lehman

Leegstandbeheer Gemeente Velsen

Voor de gemeente is leegstaand vastgoed een onderdeel dat eigenlijk niet in het takenpakket van de gemeente valt. Het kost tijd en energie en het beheer van leegstaande panden is vaak iets wat erbij wordt gedaan binnen een gemeente. Vandaar dat de gemeente het beheer van deze panden uitbesteedt aan een organisatie. Het ontneemt ze werk en het is een zorg minder.

Sinds januari 2006 werkt de gemeente Velsen samen met Interveste Vastgoedbeheer. Voorheen werkte de gemeente samen met andere vastgoedorganisaties. Maar door de slechte samenwerking en communicatie besloot de gemeente om op zoek te gaan naar een andere organisatie en werd gekozen om te gaan samenwerken met Interveste. Door de pandcontroles die Interveste uitvoert bij haar objecten en de goede communicatie naar de gemeente toe  wordt de samenwerking als prettig en serieus ervaren. Interveste heeft een pro-actieve houding en reageert snel op vragen en problemen die zich eventueel voordoen. Wat betreft onderhoudsproblemen die een bruiklener niet kan oplossen wordt er door Interveste goed duidelijk gemaakt wat het probleem is zodat hier ook adequaat op gereageerd kan worden door de onderhoudsdienst van de gemeente.

Het voordeel voor de gemeente Velsen is, dat veel werk ze uit handen is genomen. Wat ook een belangrijk punt is voor de gemeente, is het gevoel dat Interveste het beheer serieus neemt en ook de gemeente als serieuze gesprekspartner ziet. Interveste zoekt zelf ook contact met de gemeente, om te vertellen hoe de zaken ervoor staan. En niet alleen om problemen aan te kaarten. Interveste denkt mee en dat biedt vaak snelle oplossingen. De relatie met Interveste is uitstekend en de gemeente Velsen hoopt dan ook op een goede voortzetting van de samenwerking.

R. Lehman, Juridisch adviseur gebiedsontwikkeling - Gemeente Velsen

Meer testimonials

Stuur ons een bericht