Interveste - Testimonial Laudy Bouw & Ontwikkeling, Sittard

Tijdelijk wonen via Interveste Leegstandbeheer

Het Dominicanen- en Ursulinenklooster op de Oude Markt te Sittard is enige tijd geleden eigendom geworden van Laudy Bouw & Ontwikkeling, die het complex een nieuwe bestemming gaat geven. De voormalige eigenaar heeft het complex tevens tijdelijk laten bewonen.

Laudy gaf bij het voortraject van de overdracht van het complex aan twijfels te hebben over het toezicht destijds. Zodoende heeft de projectleider besloten een nieuwe organisatie in te schakelen om het beheer te voeren. Drie partijen, die via internet zijn gevonden, zijn uitgenodigd voor een introductiegesprek en het opstellen van een plan van aanpak.

R. Veugelers, projectcoƶrdinator: "Het contact met Interveste gaf in de voorfase een goed gevoel en een professionele indruk. Zij kwamen van te voren met een heldere en doordachte plan van aanpak, waar wij ons prima in konden vinden".

J. Teuns, beheerder voor Laudy, regelt de dagelijkse gang van zaken met betrekking tot het Ursulinencomplex en is tevens contactpersoon voor Interveste. Teuns: "Er woont een leuke en representatieve groep mensen waar bovendien goed contact mee is. De hoofdbewoner heeft een loper en loopt regelmatig een ronde door het gehele complex. Het object ligt er representatief bij, waardoor men op ieder moment binnen kan wandelen".

"Een voorbeeldproject zoals het overal zou moeten zijn!" De samenwerking met Interveste verloopt erg prettig. Onderhoudskwesties e.d. worden altijd netjes per e-mail gemeld, zodat het gelijk in het systeem opgeslagen kan worden. Dan kan er altijd nog even op terug gekeken worden.

Laudy Bouw & Ontwikkeling, Sittard

Meer testimonials

Stuur ons een bericht