Interveste - Testimonial Lois Vlasblom: Huismeester in Rotterdam

Huismeester Lois geniet van de sociale contacten

Lois Vlasblom woont al zes jaar voor Interveste, waarvan ruim vijf jaar als huismeester. We bezoeken hem in zijn tijdelijke woning in Vreewijk, Rotterdam. Als we binnenstappen, staat de koffie klaar en het valt direct op hoe gezellig de tijdelijke woning ingericht is. Lois vertelt direct dat vrienden hem vaak vragen hoe het is om tijdelijk te wonen en reageren negatief op de voorwaarden, maar de huismeester vindt dat juist deze afspraken duidelijkheid scheppen. Hij vult aan dat hij goed snapt dat een leegstandbeheerder bepaalde basisregels heeft. Leefbaarheid gaat in dit geval hand in hand met representativiteit en door dit vooraf uit te spreken weet je beiden waar je aan toe bent.

Lois woont eerst in een tijdelijke woning via een woningstichting en nadat hij daar moet vertrekken, komt hij bij Interveste terecht. Na nog geen jaar wonen als huiswacht, vraagt Interveste of hij huismeester wil worden in het project waar hij op dat moment woont. Omdat hij van oorsprong allround klusser is, besluit hij positief te reageren en na contact heen en weer is hij huismeester ‘op proef’. Dit betekent dat de komende tien klussen gekeken wordt of hij inderdaad goed met divers onderhoud om kan gaan. Ook kan hij dan zelf ervaren hoe het is om als huismeester te fungeren. Dat het van beide kanten bevallen is, mag duidelijk zijn: Lois woont inmiddels op de derde locatie binnen Rotterdam en nog steeds als huismeester.

Vooral het contact met zowel Interveste als de buurtbewoners spreekt hem aan en hij vertelt dat de buren - reguliere huurders en dames op leeftijd die al jaren in de buurt wonen - in het begin argwanend naar de tijdelijke bewoning keken, maar inmiddels bellen ze bij hem aan voor hulp als de kraan lekt of de lamp het niet doet. Lois benadrukt nogmaals dat hij dit sociale contact het leukste vindt aan het huismeesterschap. De klussen variëren van lekkages verhelpen en sloten vervangen tot een rondje door de buurt lopen om te zien of de tuintjes er netjes bij liggen. Hij legt uit dat dit voor de reguliere huurders in deze wijk een belangrijk punt is, zij hechten hier veel waarde aan en hebben regelmatig een wedstrijd wie de mooiste tuin heeft. Momenteel is het vrij rustig met onderhoudsklussen, maar dat is wel eens anders geweest. Hij refereert aan de oplevering van het vorige project waar hij woonde: een aantal flats werd in korte tijd opgeleverd en het was best een klus om alles in goede banen te blijven leiden - van het aanspreken van de tijdelijke bewoners op het juist afvoeren van grof vuil tot het voorkomen van koperdiefstal uit de opgeleverde woningen. In de wijk was behoorlijk wat criminaliteit, waardoor scherp toezicht door de huismeester een vereiste was. Zijn vriendin valt bij dat dat best een spannende periode was. Het leuke aan tijdelijk wonen vindt zij de afwisseling, het avontuurlijk wonen; vooraf weet je niet precies hoe lang en waar je zult wonen. Noodsituaties komen niet vaak voor, maar Lois is wel eens in de avond gebeld door Interveste om een tijdelijke bewoner te helpen: het dakraam waaide er tijdens een flinke storm af. Met middelen die voorradig waren heeft hij het gat afgedekt en Interveste bericht over de situatie en hoe verder te handelen. Hij vindt het prettig dat Interveste hem serieus neemt wanneer hij aangeeft dat er een specialist ingeschakeld zal moeten worden om bepaalde mankementen te verhelpen.

Uiteindelijk wil hij wel een reguliere woning betrekken en heeft dit eerder overwogen totdat dit herstructureringsproject zijn pad kwam. De vooruitzichten waren goed, met een grote kans dat dit project wat langer zou duren. Vooralsnog woont Lois nog prima als huismeester in het Rotterdamse Vreewijk.

Meer testimonials

Stuur ons een bericht