Interveste - Testimonial Tijdelijk verhuur voor QuaWonen

Tijdelijke bewoning QuaWonen naar tevredenheid

Op het kantoor van QuaWonen in het Zuid-Hollandse Krimpen aan den IJssel ontmoeten we Paul Walrave en spreken we over de samenwerking tussen QuaWonen en Interveste, die eind 2007 startte.

Paul, je bent contactpersoon voor Interveste maar je hebt natuurlijk nog andere werkzaamheden. Waar bestaan die uit?

Inderdaad ben ik al jarenlang contactpersoon voor het leegstandbeheer, zo meld ik de woningen aan die tijdelijk verhuurd mogen worden, controleer ik de screening van kandidaten die jullie toesturen, maar loop ik ook regelmatig een rondje door het project met de regiobeheerder van Interveste. We controleren of alles netjes is en ook kunnen we direct even bijpraten over het tijdelijk beheer. Daarnaast verzorg ik onder andere huuropzeggingen en de nieuwe verhuringen, ben ik verantwoordelijk voor de leefbaarheid binnen de wijk, houd ik mij bezig met overlast en huurachterstanden en controleer ik aanpassingen aan de woningen. Ook ben ik er verantwoordelijk voor, dat huurders die recht hebben op een uitbetaling in het kader van het Sociaal Plan, tijdig de betaling op hun bankrekening hebben staan. In Krimpen aan den IJssel zijn we ondanks de crisis nog altijd druk bezig met stadsvernieuwing, waarbij we goed kijken of de nieuw te bouwen woningen aansluiten bij de te verwachte vraag en behoefte, ook in de toekomst. Ook het creëren van doorstroommogelijkheden voor onze woningzoekenden vinden we belangrijk. Als gevolg van al deze plannen zijn er altijd wel een of meerdere herstructureringsprojecten.

Waarom heeft QuaWonen de keuze gemaakt het leegstandbeheer uit handen te geven aan Interveste?

Het eerste grote herstructureringsproject was de Bloemenbuurt, in 2007, waar we in het begin zelf de tijdelijke verhuur hebben verzorgd. De koopwoningmarkt was goed, woningen werden snel verkocht en er werd veel nieuwbouw gerealiseerd. Er was toen veel vraag naar een tijdelijke oplossing, die wij konden bieden in de vorm van tijdelijke verhuur. Echter, toen de sloopplannen van de Bloemenbuurt concreter werden en het sociaal plan in werking trad, verhuisden er in korte tijd zoveel huurders, dat er direct een grote leegstand ontstond. Omdat wij voor de vrijgekomen woningen niet voldoende kandidaten beschikbaar hadden, werd de leegstand en de leefbaarheid binnen de wijk moeilijker beheersbaar. Op dat moment hebben we besloten om Interveste in te schakelen om het leegstandbeheer te verzorgen.

Is de keuze voor tijdelijke verhuur ten opzichte van bruikleen bewust gemaakt?

Ja, dat is zeker een bewuste keuze. Natuurlijk is er het voordeel van de huurpenningen, maar vooral het evenwicht in de huurbedragen tussen de tijdelijke bewoners en onze reguliere huurders is een belangrijk punt voor ons. Ondanks dat de rechten en plichten voor reguliere en tijdelijke bewoners anders zijn, wordt er toch gekeken naar de huurprijs die men betaalt. Bij tijdelijke verhuur is dat beter te rechtvaardigen richting de zittende huurders. Daarnaast maken wij altijd gebruik van een sociaal plan, waar een looptijd van minimaal anderhalf jaar geen uitzondering is. En niet te vergeten komt tijdelijke bewoning de leefbaarheid ten goede: het voorkomt verpaupering van het complex en de omgeving. Tijdelijke verhuur is dan ook een prima oplossing.

Hieruit blijkt een goed contact met de huurders van QuaWonen, weet je ook hoe ze denken over de tijdelijke bewoning?

Gezien het grote aantal projecten hebben wij een speciale afdeling ‘Sociaal Beheer’ die zich richt op de begeleiding van onze bewoners bij herstructureringsprojecten. Deze medewerkers organiseren bijvoorbeeld informatieavonden, versturen nieuwsbrieven en vertellen tijdens huisbezoeken wat de huurder te wachten staat. Daarin wordt ook de tijdelijke bewoning meegenomen en wat de voordelen hiervan zijn. Natuurlijk is er soms wat spanning, dat is niet vreemd bij grote veranderingen, maar door goed te vertellen wat de tijdelijke bewoning hen oplevert, ziet men er de voordelen van in.

Zou je iets willen veranderen aan de samenwerking met Interveste?

Ik ben eigenlijk best tevreden met de samenwerking. Er zijn wel eens gesprekken geweest met andere partijen, maar we zijn hier nooit serieus mee verder gegaan. De communicatie met Interveste verloopt soepel. De complexbeheerder van QuaWonen kent de Interveste huismeester en zij overleggen onderling of via Interveste over onderhoudszaken en de leefbaarheid in de buurt. Regelmatig ontmoet ik de regiobeheerder en ook op kantoor van Interveste zit een team wat serieus met het beheer van onze woningen omgaat.

Meer testimonials

Contact met Interveste

Facebook Messenger