Interveste - Testimonial Vidomes, Zoetermeer

Huiswachten om bewoners seniorencomplex bij te staan

Vidomes werkt sinds het voorjaar van 2005 samen met Interveste. De woningcorporatie is in contact gekomen met Interveste door een toegezonden brochure. Vidomes Zoetermeer is een woningcorporatie met 8.000 woningen en is een onderdeel van Vidomes, dat tevens vestigingen heeft in Delft, Leidschendam/Voorburg en Rijswijk. Het totale bezit aan woningen is 18.000. Vidomes richt zich op alle prestatievelden van een woningcorporatie en heeft zich met name sterk ontwikkeld op het vlak van "wonen-welzijn en zorg".

In een van de eerste nieuwbouwwijken van Zoetermeer, de wijk Palenstein, heeft de gemeente Zoetermeer samen met drie woningcorporaties een herstructureringsproject opgezet. Vanuit het project wordt de wijk aangepast aan de eisen van deze tijd en wordt een groot aantal nieuwbouw woningen gebouwd, alsook een brede school en andere inrichtingen van bestaande bouw. Het huidige seniorenwooncomplex Schoutenhoek, alsook twee hoogbouwflats moeten daarvoor worden gesloopt. In het najaar van 2003 heeft Vidomes de huurders van het woningcomplex hierover bericht en heeft de uithuizing naar andere woningen een aanvang genomen.

Met een beoogde "projecttijd" van uithuizing van drie jaar (2004 tot 2007) heeft Vidomes ter ondersteuning van de veiligheid en het leefklimaat voor de bewoners aan de Bewonerscommissie voorgesteld gebruik te maken van 'tijdelijke huisvesting'. In de zomer van 2005 zijn de eerste tijdelijke bewoners als 'huiswacht' in het wooncomplex gaan wonen. Vidomes heeft voor de inzet van Interveste gekozen om via een "objectieve wijze" van selectie bewoners in het wooncomplex te krijgen. Omdat het tijdelijke huisvesting in een seniorencomplex betreft, heeft de selectie mede plaatsgevonden op basis van het criterium dat de tijdelijke bewoners de senioren met "raad en daad" willen bijstaan. In groepjes van 7 tot 15 bewoners is een aantal "tranches" van bewoners in het wooncomplex gekomen. De toegeleiding, selectie, inhuizing en contractering door Interveste is naar volle tevredenheid van Vidomes en de Bewonerscommissie van de Schoutenhoek gebeurd.

Vidomes wil de inzet van de huiswachten handhaven tot de laatste bewoners en gebruikers van het wooncomplex weg zijn. De groep huiswachten gaat als laatste het wooncomplex verlaten, onder de contractafspraken met Interveste. Vidomes ervaart het werkcontact met de medewerkers van Interveste als positief en toegankelijk; het relatiebeheer wordt door een vast aanspreekpunt vormgegeven, evenals het beheer door een vaste medewerker. In de toekomst wil Vidomes nagaan of de diverse functies en diensten van Interveste in te zetten zijn bij herstructureringsplannen van de woningcorporatie. Ook het woonbedrijf Vidomes Rijswijk maakt gebruik van de inzet van Interveste.

A. de Jong - voor Vidomes Zoetermeer, 25 april 2007

Meer testimonials

Wat wij doen

Interveste leegstandbeheer en antikraak is uw dienstverlener voor antikraak wonen, tijdelijk beheer van leegstaand vastgoed en tijdelijke verhuur. Interveste levert maatwerk en innovatieve oplossingen bij herbestemming, herontwikkeling en herstructurering in Nederland. Het vastgoed beheer is bij Interveste in vertrouwde handen. Vele organisaties gingen u al voor. Interveste is in staat om uw leegstand een tijdelijke, nieuwe invulling te geven om zo waardevermindering en een verminderde kans op verhuur of verkoop tegen te gaan.

Woningzoekenden kunnen bij Interveste een antikraak kamer of een antikraak woning huren (bruikleen), maar ook het tijdelijk huren van een woning behoort tot de mogelijkheden. Dit is op basis van de Leegstandwet. Interveste heeft een breed "te huur" aanbod van kamers en huurwoningen, antikraak of tijdelijk.

Startende ondernemers en andere organisaties kunnen bij Interveste terecht voor de huur van tijdelijke werkruimte. Tijdelijke werkruimte biedt ondernemers de mogelijkheid om goedkope bedrijfsruimte te huren op soms unieke locaties.

Bent u in het bezit van leegstaand vastgoed of wilt u meer informatie over de diensten van Interveste, maak dan gebruik van de Interveste Leegstandcoach. Wanneer u direct naar een oplossing zoekt, kunt u gebruik maken van Interveste Direct.

Contact met Interveste

Facebook Messenger