Interveste - Testimonial Vidomes, Zoetermeer

Huiswachten om bewoners seniorencomplex bij te staan

Vidomes werkt sinds het voorjaar van 2005 samen met Interveste. De woningcorporatie is in contact gekomen met Interveste door een toegezonden brochure. Vidomes Zoetermeer is een woningcorporatie met 8.000 woningen en is een onderdeel van Vidomes, dat tevens vestigingen heeft in Delft, Leidschendam/Voorburg en Rijswijk. Het totale bezit aan woningen is 18.000. Vidomes richt zich op alle prestatievelden van een woningcorporatie en heeft zich met name sterk ontwikkeld op het vlak van "wonen-welzijn en zorg".

In een van de eerste nieuwbouwwijken van Zoetermeer, de wijk Palenstein, heeft de gemeente Zoetermeer samen met drie woningcorporaties een herstructureringsproject opgezet. Vanuit het project wordt de wijk aangepast aan de eisen van deze tijd en wordt een groot aantal nieuwbouw woningen gebouwd, alsook een brede school en andere inrichtingen van bestaande bouw. Het huidige seniorenwooncomplex Schoutenhoek, alsook twee hoogbouwflats moeten daarvoor worden gesloopt. In het najaar van 2003 heeft Vidomes de huurders van het woningcomplex hierover bericht en heeft de uithuizing naar andere woningen een aanvang genomen.

Met een beoogde "projecttijd" van uithuizing van drie jaar (2004 tot 2007) heeft Vidomes ter ondersteuning van de veiligheid en het leefklimaat voor de bewoners aan de Bewonerscommissie voorgesteld gebruik te maken van 'tijdelijke huisvesting'. In de zomer van 2005 zijn de eerste tijdelijke bewoners als 'huiswacht' in het wooncomplex gaan wonen. Vidomes heeft voor de inzet van Interveste gekozen om via een "objectieve wijze" van selectie bewoners in het wooncomplex te krijgen. Omdat het tijdelijke huisvesting in een seniorencomplex betreft, heeft de selectie mede plaatsgevonden op basis van het criterium dat de tijdelijke bewoners de senioren met "raad en daad" willen bijstaan. In groepjes van 7 tot 15 bewoners is een aantal "tranches" van bewoners in het wooncomplex gekomen. De toegeleiding, selectie, inhuizing en contractering door Interveste is naar volle tevredenheid van Vidomes en de Bewonerscommissie van de Schoutenhoek gebeurd.

Vidomes wil de inzet van de huiswachten handhaven tot de laatste bewoners en gebruikers van het wooncomplex weg zijn. De groep huiswachten gaat als laatste het wooncomplex verlaten, onder de contractafspraken met Interveste. Vidomes ervaart het werkcontact met de medewerkers van Interveste als positief en toegankelijk; het relatiebeheer wordt door een vast aanspreekpunt vormgegeven, evenals het beheer door een vaste medewerker. In de toekomst wil Vidomes nagaan of de diverse functies en diensten van Interveste in te zetten zijn bij herstructureringsplannen van de woningcorporatie. Ook het woonbedrijf Vidomes Rijswijk maakt gebruik van de inzet van Interveste.

A. de Jong - voor Vidomes Zoetermeer, 25 april 2007

Meer testimonials

Stuur ons een bericht