Interveste - Testimonial WOONopMAAT: Een gezamenlijke aanpak van de leefbaarheid

Aanpakken van de leefbaarheid in herstructureringsgebied

Interveste en WOONopMAAT werken sinds 2006 samen aan het behoud van de leefbaarheid bij herstructureringsprojecten. We spreken op het kantoor in Heemskerk met Donate Rijs, bewonersbegeleidster en Sacha Schilthuizen, coördinator sociale woondiensten.

Hoeveel woningen heeft WOONopMAAT in portefeuille?

Met een snelle rekensom vertelt Donate dat ze ongeveer 9.000 woningen hebben in hun werkgebied, wat Heemskerk, Beverwijk en Wijk aan Zee omvat. Een aantal van deze woningen bevindt zich in herstructureringsprojecten, waarvan de status kan variëren van planfase tot projecten waarvan de meeste woningen al tijdelijk verhuurd worden.

Er zijn woningcorporaties die de leegstand zelf beheren, waarom hebben jullie de keuze gemaakt om dit beheer uit handen te geven?

Sacha vertelt uitgebreid dat ze in het verleden zelf een project beheerd hebben, maar dat dit uiteindelijk veel extra werk opleverde en bij een aantal collega’s veel belasting gaf. Daarnaast zijn er slechte ervaringen met leegstaande woningen, als voorbeeld geeft ze het ingooien van ramen en andere vernielingen. Leegstandbeheer is een specifiek werkgebied, met andere regels, uitzonderingen en vooral veel zaken die in de gaten gehouden moeten worden, zoals de termijn van de vergunningen en het tijdig verlengen hiervan. Omdat dit niet tot het reguliere proces van WOONopMAAT behoort, is de keuze om het gehele leegstandbeheer uit te besteden makkelijk gemaakt.

Het eerste project van onze samenwerking was de Alkmaarseweg, hoe is de keuze destijds op Interveste gevallen?

Via via, vertellen beide dames instemmend: ‘Een collega woningcorporatie in de buurt werkte al met Interveste en we hoorden daar veel goeds over.’ Na een gesprek op het Heemskerkse kantoor met Interveste én aansluitend een bezichtiging van het betreffende project, hebben we de samen- werkingsovereenkomst getekend en zijn we direct aan de slag gegaan. Sacha vertelt dat er wel eens gesprekken met andere leegstandbeheerders zijn geweest, maar dat ze alleen met Interveste werken: ‘We waarden de werkwijze van Interveste en inmiddels hebben we een goede band opgebouwd waardoor we snel met elkaar kunnen schakelen.’

De samenwerking uit zich niet alleen in het tijdelijk beheer van de woningen, maar ook op het gebied van leefbaarheid en integratie. Zo is er onlangs een tijdelijke bewoner geïnterviewd voor jullie bewonersblad tHuis en is Interveste aanwezig op de informatiemarkten die jullie organiseren.

Inderdaad, de samenwerking is niet alleen gebaseerd op het tijdelijk bewoond hebben van de woningen, maar uit zich ook in een gezamenlijke aanpak van de leefbaarheid. Bij de start van een herstructureringsproject organiseren wij altijd een informatiemarkt voor de bewoners en het is prettig dat Interveste daar aanwezig is. Zo krijgt men direct een goede indruk van wat er allemaal gaat gebeuren en worden eventuele vooroordelen over tijdelijke bewoning zo veel mogelijk weggenomen. Donate legt uit dat ze ook de bewoners van deze projecten thuis bezoekt, waarbij ze uitleg geeft over de herstructurering, eventuele vragen over de plannen beantwoordt en nogmaals vertelt over de tijdelijke bewoning en welke voordelen dit heeft voor de reguliere bewoners. Daarmee wordt veel onrust over de herstructurering en het tijdelijk wonen weggenomen.

Meer testimonials

Stuur ons een bericht