Welke objecten komen in aanmerking voor tijdelijk gebruik?
In feite kunnen allerlei soorten bedrijfsruimten geschikt zijn voor tijdelijke bedrijfshuisvesting. Dit kan variëren van kantoren, winkels, magazijnen, facilitaire gebouwen en ateliers, tot werkplaatsen en fabrieken.
Wat is een tijdelijk gebruiker?
Interveste plaatst personen die bedrijfs- of beroepsmatig actief zijn voor korte of langere tijd in leegstaand vastgoed. De activiteiten van de tijdelijke gebruiker kunnen variëren, zodat een match wordt gemaakt tussen die activiteiten en het object dat voor tijdelijke bedrijfshuisvesting beschikbaar is.
Op welke termijn is tijdelijke bedrijfshuisvesting mogelijk?
Een ruimte die door Interveste wordt beheerd en vrij is, kan meestal op zeer korte termijn worden betrokken. Wanneer het een locatie betreft waarvoor veel zoekenden staan ingeschreven, kan er een wachttijd zijn. In dat geval geldt dat naarmate men flexibeler is ten aanzien van locatie en soort ruimte, de kans op succes groter is. U kunt dit aangeven op het inschrijfformulier.
Welke bijzondere verplichtingen brengt tijdelijk gebruik mee?
Vanwege de bijzondere aard van de tijdelijke bedrijfshuisvesting geeft de tijdelijk gebruiker toestemming voor bezichtigingen. Dit gebeurt zo veel mogelijk in overleg, zodat niet onnodig inbreuk op de veiligheid en privacy van de tijdelijke gebruiker wordt gemaakt. Bovendien is dan duidelijk dat het geen ongewenste bezoekers zijn.
Welke objecten komen in aanmerking?
In feite komen alle soorten bedrijfsruimten in aanmerking. Voorbeelden waar een effectieve vorm van bescherming door tijdelijk beheer mogelijk is: kantoren, winkels, fabrieken, opslagruimten, facilitaire gebouwen, ateliers, magazijnen en werkplaatsen.