Wat is een 'uittreksel BRP'?

BRP is de afkorting voor 'Basisregistratie Personen'. Sommige opdrachtgevers hechten waarde aan dit document en vragen een uittreksel hiervan.

Het uittreksel uit het bevolkingsregister (uittreksel BRP) is een bewijs dat je staat ingeschreven in de basisregistratie personen (BRP) van de gemeente. Er bestaan ook uittreksels BRP met meer gegevens dan het standaarduittreksel. Bijvoorbeeld met vorige woonadressen of nationaliteit. Geef daarom aan waarvoor je het uittreksel nodig heeft.

Gemeenten houden persoonsgegevens van burgers (ingezetenen) bij in de BRP. Wanneer iemand trouwt, een kind krijgt of verhuist, legt de gemeente dit vast. Als iemand gaat verhuizen naar een andere gemeente, verhuizen de persoonsgegevens met diegene mee.

Aanvragen Uittreksel BRP

Je kunt het uittreksel aanvragen bij je eigen gemeente. Dit kan digitaal via de website van je gemeente en daarvoor heb je een DigiD nodig. Kun je niet vinden waar het staat op de website van je gemeente? Bel ze dan even op: ze kunnen je vertellen waar je het kunt vinden. De adresgegevens van alle gemeentes van Nederland vind je hier.

Wat is een doorplaatser?

Een doorplaatser is iemand die al eerder voor Interveste heeft gewoond. Het bleek een goede bewoner en we zullen dan altijd ons best doen deze bewoner van een nieuwe woonruimte te voorzien als die kans zich voordoet. We kunnen echter nooit garanties geven op woonruimte. Een doorplaatser verhuist dus van de ene Intervestewoning naar een volgende.

Ook een Huishopper krijgt bij ons het label 'doorplaatser' als we deze kunnen verhuizen naar een nieuwe woning.

Kan ik me inschrijven op het adres waar ik ga wonen?

Als je antikraak gaat wonen of je gaat tijdelijk huren via Interveste dan dien je jezelf altijd op dat adres ook aan te melden bij de gemeente. De gemeente past je adres daarna aan in de Basisregistratie Personen (BRP). Een verhuizing kun je soms ook digitaal doorgeven, je hebt hiervoor je DigiD nodig.

Je moet de verhuizing doorgeven binnen vier weken vóór of uiterlijk vijf dagen nadat je adres verandert. De datum die je op de aangifte als verhuisdatum vermeldt, geldt als de datum van verhuizing.

Geef je de verhuizing pas ná vijf dagen door? Dan wordt de aangiftedatum als verhuisdatum vastgelegd. Gemeenten mogen een boete geven van maximaal € 325 als je belangrijke wijzigingen niet op tijd doorgeeft.

Ofwel: altijd direct aanmelden bij de gemeente!

Moet ik borg betalen voor een ruimte?

Jazeker. Als je voor ons komt wonen of werken vragen we altijd borg. De hoogte van de borg is afhankelijk van de ruimte. De hoogte van de borg is minimaal € 320 of in elk geval een maand huur.
Voorbeeld 1 : Is de tijdelijk huur van een ruimte € 475,- per maand, dan betaal je eenmalig € 475,- als borg. Voorbeeld 2 : Ga je antikraak wonen en betaal je per maand € 140 aan kosten? Dan betaal je als borg € 320,-.

Bovenstaande voorbeelden dienen slechts als voorbeeld. De bedragen kunnen bij jouw woning- of werkruimte anders zijn. Vraag dus altijd na als je voor ons gaat wonen hoe hoog de borg is voor jouw ruimte.

Hoe kom ik aan een verhuurdersverklaring?

Je kunt een verhuurdersverklaring aanvragen via ons telefoonnummer 088-1188000 of mailen naar administratie@interveste.nl De kosten voor het opstellen van dit document bedragen € 25,-.

Ik wil mijn huur- of bruikleencontract opzeggen

Als je je huur of woonruimte wilt opzeggen dien je daarvoor een formulier in te vullen en op te sturen naar ons. Dat mag gewoon per e-mail (hebben we zelfs liever). Er zijn twee formulieren te vinden op onze Download pagina:

Opzegging Huurovereenkomst

Opzegging Bruikleenovereenkomst

Woon je antikraak? Dan heb je het formulier Opzegging bruikleenovereenkomst nodig (antikraak = bruikleen).

Hou er wel rekening mee dat je bij tijdelijke huur minimaal zes maanden voor ons woont. Eerder opzeggen kan wel, maar je betaalt dan door totdat de zes maanden volledig zijn en zult ook echt moeten blijven wonen tot de eerste datum van opzegging.

LET OP:
De opzegtermijn bij antikraak of bruikleen is 4 weken.
De opzegtermijn bij tijdelijke huur is 1 maand.

Dat lijkt bijna hetzelfde, maar is het dus niet!

Waaraan moet een garantsteller voldoen?

In principe mag iedereen garant staan, maar we hebben wel enkele uitzonderingen. Een garantsteller is altijd een persoon. Het kan dus geen bedrijf of instelling zijn.

Ook mag je (ex-)partner niet garant staan. Het is gebleken dat dit helaas voor alle betrokken vaak niet prettig werkt. We stellen het op prijs als de garantsteller in Nederland zijn inkomen geniet en daar ook woonachtig is: Een garant dient mogelijk als er iets gebeurt met de bewoner of woning snel ter plaatse te zijn.
Je kunt ook niet voor jezelf garant staan, ook al heb voldoende financiële middelen op je spaarrekening staan.

Lees hier meer over de garantsteller.

Wat betekent doorplaatsing?

Doorplaatsing komt voor als je contract wordt opgezegd (bijvoorbeeld omdat de woning wordt gesloopt of gerenoveerd) en je wilt graag opnieuw voor Interveste wonen. Je wordt dan, als dit mogelijk is, doorgeplaatst naar een andere Interveste woning.

Je moet dan wel netjes op tijd je betalingen hebben uitgevoerd én zonder overlast voor ons hebben gewoond. Ook zul je nog steeds aan onze voorwaarden moeten voldoen en zélf opnieuw reageren op woningen via het Mijn Interveste systeem. Je mag op alle woningen reageren met je account. Let op! Zorg ervoor dat je opnieuw de gevraagde documenten uploadt.

Helaas kunnen wij nooit garantie op doorplaatsing geven, omdat er veel vraag naar is en we niet altijd voldoende aanbod hebben om iedereen door te plaatsen. Maar we zullen zeker ons best doen!

Doorplaatsing kan vanaf 1 maand voor de oplevering van je oude woning tot aan het moment van oplevering van je oude woonruimte.

Hoe kan ik op een ruimte reageren?
Om te reageren heb je een Mijn Interveste account nodig. Deze kun je zelf aanmaken voor €20,- Je kunt daarmee een jaar lang reageren. Tevens ontvang je van ons updates als er nieuwe woonruimtes/werkruimtes beschikbaar komen in de door jou zelf gekozen regio's. Wil je voor meer regio's ingeschreven zijn? geen probleem: je kunt net zoveel regio's toevoegen als je zelf wil. Let op: je kunt dus niet reageren met een account van een externe partij zoals Huurwoningen.nl, Huurstunt.nl, Jaap.nl etc. Dit zijn zogenaamde "woningverzamelwebsites". Bij hen betaal je voor hun verzameldiensten.
Hoeveel mag ik maximaal verdienen?

Voor antikraakruimtes is er geen bovengrens. Al verdien je 100.000 euro per jaar dan mag je nog antikraak wonen. Voor tijdelijke huurwoningen gelden over het algemeen wel limieten en die worden jaarlijks bijgesteld. Voor het jaar 2022 gelden er twee inkomensgrenzen.

Eenpersoonshuishoudens mag maximaal € 40.765,- verdienen;

Meerpersoonshuishoudens mogen een inkomen van maximaal € 45.014,- verdienen

Bij de voorwaarden van de woningen is te vinden of deze grens van toepassing is.

Kom ik met een AOW of uitkering in aanmerking?
Het is lastig om hier direct antwoord op te geven. Alles is afhankelijk van de hoogte van de uitkering of AOW en in welke woning of werkruimte je interesse hebt. We bepalen dit altijd aan de hand van de inkomstenoverzichten die je aan kunt leveren via Mijn Interveste. We houden tevens rekening met het feit dat van die je inkomsten ook bijvoorbeeld verzekeringen en kosten voor levensonderhoud nog afgehaald moeten worden.
Heb ik een account nodig om het aanbod te zien?
Al ons beschikbare aanbod staat altijd online. Met een account krijg je niet méér aanbod te zien, je krijgt het wel eerder mee als er nieuw aanbod staat, want dan kun je e-mailalerts van ons ontvangen. Bij het reageren op een woning heb je altijd een Mijn Interveste account nodig. Je hoeft dan dus niet dagelijks onze website in de gaten te houden.
Zijn huisdieren toegestaan bij Interveste?

In sommige huizen zijn kleine huisdieren toegestaan als hier goedkeuring voor is gegeven door Interveste. Op de pagina van de betreffende woonruimte staat dan een rond icoontje van een hond en een kat. Staat het icoontje er niet bij? Dan kun je er van uitgaan dan huisdieren niet zijn toegestaan.

Welke informatie moet een huiswacht aanleveren?
Als je gereageerd hebt op een woning, dien je documenten aan te leveren die wij gaan controleren. De benodigde documenten zijn zichtbaar op het moment dat je op een woning hebt gereageerd. Het verdient de voorkeur de gegevens zo snel mogelijk te uploaden via je 'Mijn Interveste' account. Plaatsing gebeurt na selectie op volgorde van binnenkomst.
Hoe weet ik wanneer er beschikbare objecten zijn?
Beschikbare objecten worden up-to-date gehouden op onze website. Op de website wordt beknopt weergegeven in welke plaats en provincie woonruimte beschikbaar is. Als je hebt aangegeven dat je wilt wonen in een bepaalde regio en er komt een woonruimte of werkruimte beschikbaar daar, dan ontvang je hiervan een e-mail bericht.
Wat is de procedure na inschrijving?
Met je Mijn Interveste account kun je e-mail alerts instellen en zo op de hoogte worden gebracht van nieuwe beschikbare ruimtes. Ook kun je direct reageren op beschikbare panden. Alleen reageren is niet genoeg: we hebben tevens een compleet documenten dossier nodig. De benodigde documenten staan in je Mijn Interveste account onder het kopje 'Mijn Documenten'. De inschrijving komt automatisch na 12 maanden te vervallen. Wij doen NIET aan stilzwijgende verlengingen.
Wat mag ik verwachten?
Interveste biedt avontuurlijk wonen. Vaak heeft men een grote woonruimte ter beschikking tegen minimale maandelijkse lasten. Wanneer je een pand moet verlaten, krijg je uitsluitend bij bewezen goed gedrag voorrang bij plaatsing elders. Via e-mail kunnen bewoners snel en gemakkelijk klachten rapporteren; deze worden door ons direct in behandeling genomen, veelal samen met de eigenaar. Voor spoedeisende gevallen zijn wij dag en nacht bereikbaar.
Wat wordt er van mij verwacht?
De panden die op tijdelijke basis worden bewoond, moeten te allen tijde zo representatief mogelijk blijven. We verwachten van een huiswacht dan ook dat hij zich gedraagt als een “goed huisvader”: dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het pand en de in gebruik zijnde ruimte(n) en klein normaal onderhoud verricht. Groot onderhoud en het verhelpen van calamiteiten gebeurt uiteraard door professionele partijen. Wel vragen we hierbij uw medewerking en betrokkenheid.
Is er een wachttijd?
Voor bepaalde locaties staan zeer veel woningzoekenden ingeschreven, voor andere locaties is de vraag minder groot. De wachttijd is afhankelijk van vraag en aanbod in de regio waar men op zoek is. Wij kunnen daarvoor dus geen algemene richtlijnen geven. Wel geldt: hoe flexibeler ten aanzien van locatie en soort woonruimte, hoe meer kans.
Ik ben ZZP-er. Wat moet ik dan uploaden?
Als ZZP-er begrijpen we dat je geen loonstrookjes kunt uploaden. Toch hebben we enkele gegevens van je nodig. De volgende documenten zijn dan nodig:
1. Zakelijke bankafschriften van de laatste 3 maanden.
2. Bij tijdelijke huur, een prognose voor 2022 opgesteld door een accountant.
Wat zijn de kosten van antikraak?
Interveste geeft de door haar beheerde panden tijdelijk in bruikleen aan haar huiswachten. Voor de woonruimte wordt geen huur betaald. De tijdelijke gebruikers betalen wel een bedrag aan servicekosten, een bedrag dat beduidend lager ligt dan de marktconforme huurprijs. Voor meer informatie over de maandtarieven kun je ons mailen of contact opnemen via Facebook. Er moet dan wel bekend zijn om welke woonruimte of werkruimte het gaat.
Om wat voor soort woonruimte gaat het?
Interveste biedt zowel zelfstandige als onzelfstandige woonruimten. Een zelfstandige woonruimte is meestal een woning of etage, bedoeld voor één of twee personen. Een onzelfstandige woonruimte bevindt zich vaak in grotere panden, waar meerdere mensen tegelijk wonen en de sanitaire voorzieningen en de keuken delen.
Waar heeft Interveste woonruimte?
Interveste heeft woonruimte in steden, dorpen en afgelegen gebieden verspreid over Nederland. Het actuele aanbod varieert van dag tot dag. Als je bent ingeschreven als woningzoekende in een bepaalde regio, word je door Interveste benaderd als in die regio woonruimte beschikbaar komt. Uiteraard zijn er meer mensen die in populaire steden iets zoeken, dus hou er rekening mee dat je niet de enige bent die reageert als er een woonruimte in Amsterdam beschikbaar komt.

De type woningen van Interveste zijn zeer divers. Van wonen in een zwembad of kerk tot rijtjeshuizen, verzamelpanden of boerderijen. Alles is mogelijk. Bekijk het aanbod online.
Hoe lang duurt tijdelijke bewoning?

Wonen voor Interveste varieert van een maand tot enkele jaren, maar is altijd van tijdelijke aard. Hoe lang je ergens kunt verblijven is vooraf nooit bekend. De minimale garantie die we kunnen geven is 4 weken bij antikraak en 6 maanden bij tijdelijke huur. Als het pand aan de eigenaar wederopgeleverd moet worden, krijgen de bewonende huiswachten een opzegging en moeten zij de accommodatie bezemschoon en volledig ontruimd opleveren binnen de gestelde termijnen.

In de meeste gevallen is dit vier weken. Als de huiswacht zich aan de gemaakte afspraken heeft gehouden, probeert Interveste vervangende woonruimte aan te bieden. Hiervoor bestaan echter geen garanties.

Wat is het verschil tussen antikraak en tijdelijk huren?
Interveste verzorgt tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet. Deze vorm van tijdelijke verhuur gebeurt vaak bij woonruimte die gesloopt of gerenoveerd gaat worden. In tegenstelling tot anti-kraak bewoning, waarvoor geen minimumtermijn bestaat, is dat bij tijdelijke verhuur volgens de Leegstandwet wel het geval. Deze wet bepaalt namelijk dat de minimumtermijn voor tijdelijke verhuur 6 maanden moet zijn, en in totaal niet langer mag duren dan 7 jaar. Bovendien is een gemeentelijke vergunning vereist.
Hebben jullie nog een woning in ... beschikbaar?
Alle direct beschikbare woningen staan altijd online. Dus kijk bij ons aanbod. Wij weten niet van te voren wanneer een woning ergens beschikbaar komt. Pas als de woonruimte online staat, dan weten wij het ook.
Waar kan ik een formulier voor de garantsteller vinden
Je kunt het 'Garantstelling Huisvesting' formulier vinden op onze download pagina.
Heb ik echt een garantsteller nodig?
Ja! Dit is een van onze verplichte documenten en zonder een ondertekend 'Garantstelling Huisvesting' formulier kom je helaas niet in aanmerking voor onze woningen/werkruimtes. Lees waarom we een garantsteller nodig hebben.
Wat betekent het als er bij de woning staat “Momenteel niet beschikbaar”?
Als er staat "Momenteel niet beschikbaar" dan is de woning al bewoond. Het heeft ook geen zin om na te vragen wanneer zo'n woning weer beschikbaar komt: dat weten wij echt niet.
Mag ik de woning vooraf bezichtigen?
Om voor een bezichtiging in aanmerking te komen dien je een volledig en goedgekeurd dossier te hebben. Dit dossier kun je aanleveren nadat je hebt gereageerd op een woning. Via je Mijn Interveste account kun je de documenten uploaden. Wij gaan de documenten dan controleren. Als het dossier compleet is en goedgekeurd dan kunnen we je uitnodigen voor een bezichtiging. Let op: dit gebeurt niet altijd, ook niet bij een compleet dossier. Soms zijn er simpelweg teveel goede dossiers en woningzoekenden. Het heeft dan weinig zin om ons te bellen en navraag te doen.