Mag ik de woning vooraf bezichtigen?
Om voor een bezichtiging in aanmerking te komen dien je een volledig en goedgekeurd dossier te hebben. Dit dossier kun je aanleveren nadat je hebt gereageerd op een woning. Via je Mijn Interveste account kun je de documenten uploaden. Wij gaan de documenten dan controleren. Als het dossier compleet is en goedgekeurd dan kunnen we je uitnodigen voor een bezichtiging. Let op: dit gebeurt niet altijd, ook niet bij een compleet dossier. Soms zijn er simpelweg teveel goede dossiers en woningzoekenden. Het heeft dan weinig zin om ons te bellen en navraag te doen.
Wat betekent het als er bij de woning staat “Momenteel niet beschikbaar”?
Als er staat "Momenteel niet beschikbaar" dan is de woning al bewoond. Het heeft ook geen zin om na te vragen wanneer zo'n woning weer beschikbaar komt: dat weten wij echt niet.
Heb ik echt een garantsteller nodig?
Ja! Dit is een van onze verplichte documenten en zonder een ondertekend 'Garantstelling Huisvesting' formulier kom je helaas niet in aanmerking voor onze woningen/werkruimtes. Lees waarom we een garantsteller nodig hebben.
Waar kan ik een formulier voor de garantsteller vinden
Je kunt het 'Garantstelling Huisvesting' formulier vinden op onze download pagina.
Hebben jullie nog een woning in ... beschikbaar?
Alle direct beschikbare woningen staan altijd online. Dus kijk bij ons aanbod. Wij weten niet van te voren wanneer een woning ergens beschikbaar komt. Pas als de woonruimte online staat, dan weten wij het ook.
Wat is het verschil tussen antikraak en tijdelijk huren?
Interveste verzorgt tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet. Deze vorm van tijdelijke verhuur gebeurt vaak bij woonruimte die gesloopt of gerenoveerd gaat worden. In tegenstelling tot anti-kraak bewoning, waarvoor geen minimumtermijn bestaat, is dat bij tijdelijke verhuur volgens de Leegstandwet wel het geval. Deze wet bepaalt namelijk dat de minimumtermijn voor tijdelijke verhuur 6 maanden moet zijn, en in totaal niet langer mag duren dan 5 jaar. Bovendien is een gemeentelijke vergunning vereist.
Hoe lang duurt tijdelijke bewoning?
Wonen voor Interveste varieert van een maand tot enkele jaren, maar is altijd van tijdelijke aard. Als het pand aan de eigenaar wederopgeleverd moet worden, krijgen de bewonende huiswachten een opzegging en moeten zij de accommodatie binnen twee weken leeg, bezemschoon en volledig ontruimd opleveren. Als de huiswacht zich aan de gemaakte afspraken heeft gehouden, probeert Interveste vervangende woonruimte aan te bieden. Hiervoor bestaan echter geen garanties.
Waar heeft Interveste woonruimte?
Interveste heeft woonruimte in steden, dorpen en afgelegen gebieden verspreid over Nederland. Het actuele aanbod varieert van dag tot dag. Als je bent ingeschreven als woningzoekende in een bepaalde regio, word je door Interveste benaderd als in die regio woonruimte beschikbaar komt.
Om wat voor soort woonruimte gaat het?
Interveste biedt zowel zelfstandige als onzelfstandige woonruimten. Een zelfstandige woonruimte is meestal een woning of etage, bedoeld voor één of twee personen. Een onzelfstandige woonruimte bevindt zich vaak in grotere panden, waar meerdere mensen tegelijk wonen en de sanitaire voorzieningen en de keuken delen.
Wat zijn de kosten van antikraak?
Interveste geeft de door haar beheerde panden tijdelijk in bruikleen aan haar huiswachten. Voor de woonruimte wordt geen huur betaald. De tijdelijke gebruikers betalen wel een bedrag aan servicekosten, een bedrag dat beduidend lager ligt dan de marktconforme huurprijs. Voor meer informatie over de maandtarieven kun je ons mailen of contact opnemen via Facebook. Er moet dan wel bekend zijn om welke woonruimte of werkruimte het gaat.
Ik ben ZZP-er. Wat moet ik dan uploaden?
Als ZZP-er begrijpen we dat je geen loonstrookjes kunt uploaden. Toch hebben we enkele gegevens van je nodig. De volgende documenten zijn dan nodig:
1. Een inschrijving van de KvK.
2. Zakelijke bankafschriften van de laatste 3 maanden.
3. Bij tijdelijke huur, een prognose voor 2017 opgesteld door een accountant.
Is er een wachttijd?
Voor bepaalde locaties staan zeer veel woningzoekenden ingeschreven, voor andere locaties is de vraag minder groot. De wachttijd is afhankelijk van vraag en aanbod in de regio waar men op zoek is. Wij kunnen daarvoor dus geen algemene richtlijnen geven. Wel geldt: hoe flexibeler ten aanzien van locatie en soort woonruimte, hoe meer kans.
Wat wordt er van mij verwacht?
De panden die op tijdelijke basis worden bewoond, moeten te allen tijde zo representatief mogelijk blijven. We verwachten van een huiswacht dan ook dat hij zich gedraagt als een “goed huisvader”: dat hij zich verantwoordelijk voelt voor het pand en de in gebruik zijnde ruimte(n) en klein normaal onderhoud verricht. Groot onderhoud en het verhelpen van calamiteiten gebeurt uiteraard door professionele partijen. Wel vragen we hierbij uw medewerking en betrokkenheid.
Wat mag ik verwachten?
Interveste biedt avontuurlijk wonen. Vaak heeft men een grote woonruimte ter beschikking tegen minimale maandelijkse lasten. Wanneer je een pand moet verlaten, krijg je uitsluitend bij bewezen goed gedrag voorrang bij plaatsing elders. Via e-mail kunnen bewoners snel en gemakkelijk klachten rapporteren; deze worden door ons direct in behandeling genomen, veelal samen met de eigenaar. Voor spoedeisende gevallen zijn wij dag en nacht bereikbaar.
Wat is de procedure na inschrijving?
Met je Mijn Interveste account kun je e-mail alerts instellen en zo op de hoogte worden gebracht van nieuwe beschikbare ruimtes. Ook kun je direct reageren op beschikbare panden. Alleen reageren is niet genoeg: we hebben tevens een compleet documenten dossier nodig. De benodigde documenten staan in je Mijn Interveste account onder het kopje 'Mijn Documenten'. De inschrijving komt automatisch na 12 maanden te vervallen. Wij doen NIET aan stilzwijgende verlengingen.
Hoe weet ik wanneer er beschikbare objecten zijn?
Beschikbare objecten worden up-to-date gehouden op onze website. Op de website wordt beknopt weergegeven in welke plaats en provincie woonruimte beschikbaar is. Als je hebt aangegeven dat je wilt wonen in een bepaalde regio en er komt een woonruimte of werkruimte beschikbaar daar, dan ontvang je hiervan een e-mail bericht.
Welke informatie moet een huiswacht aanleveren?
Als je gereageerd hebt op een woning, dien je documenten aan te leveren die wij gaan controleren. De benodigde documenten zijn zichtbaar op het moment dat je op een woning hebt gereageerd. Het verdient de voorkeur de gegevens zo snel mogelijk te uploaden via je 'Mijn Interveste' account. Plaatsing gebeurt na selectie op volgorde van binnenkomst.