Voorwaarden Interveste

Om in aanmerking te kunnen komen stellen wij als voorwaarden dat je:
 • Tenminste 18 jaar bent;
 • Aantoonbaar over een vast maandelijks inkomen beschikt;
 • Rechtmatig in Nederland verblijft en je mogelijke verblijfsvergunning nog tenminste 3 jaar geldig is;
 • Een garantsteller kunt vinden die voor je garant staat;
 • Een verantwoordelijkheidsgevoel hebt en daarnaast flexibel en representatief bent;
 • Geen minderjarige inwonende kinderen hebt die bij je intrekken;
 • Interveste van een kunt voorzien.

Wat is een compleet persoonsdossier?

Je persoonsdossier is compleet wanneer je alle onderstaande documentatie hebt geüpload.
 1. Geldig kopie van je paspoort / identiteitskaart (rijbewijs is niet toegestaan);
 2. Kopie bankafschrift of screenshot vanuit internetbankieren waarop duidelijk te zien is:
  • de tenaamstelling, rekeningnummer, meest recente storting van het inkomen;
 3. Kopieën inkomensspecificaties van de afgelopen 3 maanden. Deze kunnen zijn: loonstroken, uitkeringsspecificaties of een brief toekenning studiefinanciering;
 4. Kopie volledig ingevulde en ondertekende Garantstelling Huisvesting*;
 5. Geldig kopie paspoort / identiteitskaart van de garantsteller (rijbewijs is helaas niet toegestaan);
 6. Kopie meest recente inkomensspecificatie van de garantsteller. Dit kan bijvoorbeeld een recente loonstrook of uitkeringsspecificatie zijn;
*Er is geen Garantstelling Huisvesting formulier nodig bij tijdelijke werkruimte of bruikleenwinkels. Dit is wel nodig bij alle woonruimtes (zowel antikraak als tijdelijke huur).
Belangrijk om te weten:
 • Bij een antikraakwoning worden twee personen geplaatst, tenzij anders aangegeven.
 • Bij een kamer wordt maximaal één kandidaat geplaatst
 • Als onderdeel van onze service naar de opdrachtgever voeren wij regelmatig pandcontroles uit.
 • Bij bruikleen geldt een opzegtermijn van 4 weken.
 • Bij tijdelijke verhuur is de opzegtermijn drie maanden voor de verhuurder en een maand voor de huurder.
 • Maximaal twee personen mogen een tijdelijke huurwoning bewonen.
 • De overheid stelt strenge regels aan de tijdelijke verhuur van woningen. We zijn bij deze woningen verplicht je inkomen te controleren. Kijk bij de beschrijving van de woning of dit van toepassing is.
 • Huisdieren zijn niet altijd toegestaan.
 • Mogelijk onderdeel van inschrijving is het uitvoeren van een credit check, waarbij wordt gekeken naar (negatieve) betalingservaringen in de afgelopen jaren.
 • Interveste benadrukt dat aan de eventueel aan inschrijving als zoeker van (bedrijfs)huisvesting verbonden kosten geen recht op plaatsing of toewijzing van huisvesting kan worden ontleend.
 • Na inschrijving vervalt het recht op restitutie van de inschrijfkosten aangezien wij direct onze service voor je starten.
 • Interveste werkt volgens KLB richtlijnen en maakt zodoende gebruik van een toetredingsprotocol. Daarom bewaren wij te allen tijden een reservesleutel.

Veelgestelde vragen

Heb je nog vragen? Bekijk dan ook onze lijst met veelgestelde vragen over antikraak en tijdelijke huur. Grote kans dat jouw vraag ertussen staat.
Contact met Interveste

Facebook Messenger