Bruikleenwinkels

Veel ondernemers zijn op zoek naar een betaalbare ruimte. Interveste biedt nu gezamenlijk met vastgoedeigenaren, centrummanagers en gemeentes deze ondernemers een kans door op bruikleenbasis winkelruimtes – de Bruikleenwinkel – aan te bieden.
Inschrijven voor tijdelijke winkelruimtes kost slechts 15 euro per jaar!
Stuur ons een bericht