Bruikleenwinkels

Veel ondernemers zijn op zoek naar een betaalbare ruimte. Interveste biedt nu gezamenlijk met vastgoedeigenaren, centrummanagers en gemeentes deze ondernemers een kans door op bruikleenbasis winkelruimtes – de Bruikleenwinkel – aan te bieden.
Inschrijven voor tijdelijke winkelruimtes is GRATIS voor ondernemers!
Contact met Interveste

Facebook Messenger