Navigeer naar...
Interveste leegstandbeheer

Beveiliging van vastgoed & bewaking

Optimale bescherming, daar gaat het om. Voor vastgoed dat niet tijdelijk bewoond of gebruikt kan worden, verzorgt Interveste via haar landelijk netwerk professionele bewaking voor een uiterst scherp tarief.

Kies voor bewaking door Interveste's gecertificeerde partners

De beveiliging en bewaking van gebouwen beperkt zich tegenwoordig niet meer tot de avond, nacht en weekenden. Ook overdag kan professionele bewaking noodzakelijk zijn. Objectbeveiliging is dan de oplossing. Interveste brengt uw situatie in kaart en adviseert u deskundig over de juiste bewaking via risicoanalyse, planning, organisatie en communicatie.

Dit toezicht kan de vorm hebben van mobiele surveillances, maar ook een meer permanente bewaking door objectbeveiligers, eventueel in combinatie met gecertificeerde honden of technische bewaking.

Binnen 3 uur bewaking op locatie

Objectbeveiligers houden een oogje in het zeil, discreet of juist heel opvallend. Zij dragen bij aan rust, orde en veiligheid op de locatie. Ongebruikelijke en ongewenste situaties worden meteen gesignaleerd en ook direct verholpen. Mens en techniek kunnen elkaar overigens uitstekend aanvullen.

Bijvoorbeeld in de vorm van camerabewaking aan binnen of buitenzijde. De taken die de beveiligers van de partners van Interveste op locatie gaan uitvoeren, stemmen we geheel op uw behoeften en bedrijfsprocessen af. Beschikbaarheid is geen enkel probleem: zij waken 24 uur per dag, elke dag van het jaar, in heel Nederland.


Beveiliging kan een waardevolle aanvulling vormen bij sloop en renovatie

Beveiliging bij sloop en renovatie

Beveiliging kan een waardevolle aanvulling vormen op tijdelijke bewoning. Bij renovatie- en sloopprojecten ontstaan in de laatste weken of dagen voor de sloop vaak problemen en is extra toezicht van de woningen geen overbodige luxe om diefstal en vandalisme te voorkomen. Ook voor het in goede banen leiden en reguleren van (grof)huisvuilafvoer is deze vorm van toezicht overigens bijzonder effectief.

Bouwplaatsbeveiliging

Veel bouwplaatsen hebben niet alleen te maken met diefstal van materialen, maar ook met vernieling en sabotage van het project.

Gevolg: grote financiƫle schade, maar ook indirecte schade zoals vertraging van de werkzaamheden. De inzet van beveiligers is per bouwproject verschillend. Zij kunnen alleen in de avond, nacht en weekend surveilleren of op de bouwplaats aanwezig zijn, vergezeld van waakhonden, maar ook gedurende de dag voor controle, toezicht en bescherming. Een mobiele surveillancedienst kan ook alleen een sluitronde uitvoeren, om aan het einde van de werkdag het gehele terrein af te sluiten.

Net als bij sloop geldt dat de beveiliging van bouwplaatsen heel goed mogelijk is in combinatie met tijdelijke bewoning (bouwbewoning) en de inzet van huismeesters.

Mobiele surveillance

Mobiele surveillance heeft een sterk preventieve werking en in woonwijken versterkt deze controle het veiligheidsgevoel van de bewoners. Beveiligers ver- richten controles in en om de locatie en zijn alert op zaken als brandgevaarlijke situaties. Zij richten zich verder op het voorkomen van vandalisme en inbraak en letten ook op verdachte personen en voertuigen, illegale vuilstort en andere onregelmatigheden. In geval van alarm of calamiteiten nemen zij direct contact op met hulpverleners of politie.

Mobiele surveillance

Onze partners

De zorg voor een veilige leefomgeving vraagt om goed opgeleide professionals. Interveste werkt uitsluitend met partnerbedrijven die gediplomeerde beveiligers aanbieden, die aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoen.

Deze objectbeveiligers zijn representatief, hebben een dienstverlenende instelling en zijn vakvolwassen. Wij verlangen van hen stressbestendigheid, daadkracht en discipline, en natuurlijk een blanco strafregister. Het zijn stuk voor stuk betrokken mensen die inzet tonen.

Beveiligers met hond

De combinatie beveiliger met hond heeft een grote preventieve uitstraling. Interveste werkt alleen met combinaties waarbij zowel de hond als hondenbegeleider gecertificeerd zijn. Hun gezamenlijke gedrag mag uiteraard nooit agressie oproepen. Bepalend daarvoor zijn de houding van de medewerker en het gedrag van de hond. De gewenste uitstraling wordt door de partners gestuurd door middel van selectie, training, instructie en controle.

Direct contact?

Is er ondanks de informatie op deze pagina toch nog een vraag onbeantwoord gebleven of wilt u meer weten wat wij voor u kunnen betekenen? Neem dan contact op.