Tijdelijk verhuur

Interveste verzorgt de tijdelijke verhuur volgens de Leegstandswet

Het tijdelijk verhuren van woningen en complexen die in het kader van stedelijke vernieuwing worden gesloopt of gerenoveerd, betekent voor eigenaars en beheerders vaak een extra belasting, die ten koste gaat van de primaire taken.
Voor Interveste is deze vorm van verhuur al vele jaren een van haar kerntaken. Onze diensten integreren de kennis en ervaring die nodig zijn voor tijdelijke verhuur en exploitatie van de woningen.

Interveste kan het hele traject van u overnemen en verhuur volgens de Leegstandwet verzorgen wanneer dit gedurende minimaal een half jaar mogelijk is.

Dit omvat begeleiding van vergunningaanvragen, controle van vergunningen, arrangeren van tijdelijke huurders en sluiten van tijdelijke huurovereenkomsten in een beproefd juridische kader, dat uiteraard continu in de gaten wordt gehouden.

Ook de incasso van huurpenningen, het totale onderhoudsbeheer en sociale controle behoren tot deze dienstverlening. Wanneer tijdelijke verhuur vanwege de termijn waarop de woningen beschikbaar moeten zijn niet langer een optie is, kan naadloos worden overgestapt naar gebruik van korte duur in de vorm van bruikleen- overeenkomsten met Interveste huiswachten. Flexibiliteit tot moment van sloop of renovatie, zonder tussentijdse leegstand.

Wat wij doen

Interveste leegstandbeheer en antikraak is uw dienstverlener voor antikraak wonen, tijdelijk beheer van leegstaand vastgoed en tijdelijke verhuur. Interveste levert maatwerk en innovatieve oplossingen bij herbestemming, herontwikkeling en herstructurering in Nederland. Het vastgoed beheer is bij Interveste in vertrouwde handen. Vele organisaties gingen u al voor. Interveste is in staat om uw leegstand een tijdelijke, nieuwe invulling te geven om zo waardevermindering en een verminderde kans op verhuur of verkoop tegen te gaan.

Woningzoekenden kunnen bij Interveste een antikraak kamer of een antikraak woning huren (bruikleen), maar ook het tijdelijk huren van een woning behoort tot de mogelijkheden. Dit is op basis van de Leegstandwet. Interveste heeft een breed "te huur" aanbod van kamers en huurwoningen, antikraak of tijdelijk.

Startende ondernemers en andere organisaties kunnen bij Interveste terecht voor de huur van tijdelijke werkruimte. Tijdelijke werkruimte biedt ondernemers de mogelijkheid om goedkope bedrijfsruimte te huren op soms unieke locaties.

Bent u in het bezit van leegstaand vastgoed of wilt u meer informatie over de diensten van Interveste, maak dan gebruik van de Interveste Leegstandcoach. Wanneer u direct naar een oplossing zoekt, kunt u gebruik maken van Interveste Direct.

Direct contact