Navigeer naar...

Beheer woningen

Huizen worden kort voor de sloop of renovatie opgeleverd

De herstructurering van woonwijken vraagt om een bijzondere benadering. Soms biedt tijdelijke verhuur op grond van de Leegstandwet uitkomst, maar vaak is meer flexibiliteit gewenst zonder dat dit ten koste van de zekerheid gaat. In die gevallen plaatst Interveste tijdelijke bewoners in de woningen op basis van bruikleen - eventueel in aansluiting op de verhuur.

Door deze in de praktijk bewezen formule kan Interveste zeer kort voor de sloop of renovatie volledig ontruimen en opleveren.
Interveste plaatst tijdelijke bewoners, huiswachten, die niet alleen wonen maar ook waken. Onze goed geïnstrueerde huiswachten worden voorzien van een brandveiligheidspakket en kunnen dag en nacht een beroep doen op onze calamiteitendienst.

Daarnaast biedt Interveste voor grotere projecten huismeesterdiensten, een aantrekkelijk alternatief voor een reguliere onderhouds- of bewakingsservice. Omdat ook de betrokkenheid van buitenaf van belang is, informeren wij politie, brandweer en omwonenden.

Naast die extra waakzaamheid zorgt het gecertificeerd slotensysteem voor een gecontroleerde toegang en krijgen ongewenste individuen geen kans. Een unieke werkwijze die maximale zorg, representativiteit en leefbaarheid van de woonomgeving garandeert.