Navigeer naar...

Beheer gebouwen

Beheer van gebouwen voorkomt leegstand

Of uw vastgoedportefeuille nu klein of groot is, leegstand brengt altijd zorgen en risico's mee. Naarmate de leegstand langer duurt, neemt ook het gevaar van kraak, inbraak, vandalisme, onopgemerkte schade en verwaarlozing toe, met als gevolg waardevermindering en een verminderde kans op verhuur of verkoop.

Wij nemen de zorg voor uw leegstaand vastgoed graag van u over. Uw specifieke wensen en doelstellingen vormen de leidraad voor innovatieve oplossingen waar nodig en beproefde beheersvarianten waar mogelijk, maar altijd gericht op besparing, behoud en bescherming.

Interveste zet uw object in voor tijdelijke bewoning op basis van bruikleen (antikraakwacht) - zo nodig binnen 24 uur. Door deze in de praktijk bewezen formule kan Interveste uw eigendom op zeer korte termijn volledig ontruimen en opleveren. Zonder de beperkingen van verhuur.

Is een snelle oplevering van minder belang, dan is tijdelijk verhuur op grond van de Leegstandwet een alternatief. Voor grotere projecten biedt Interveste ook een aantrekkelijk alternatief voor een reguliere onderhouds- of bewakingsservice.

Tijdelijk beheer bedrijfsruimte

Als eigenaar of beheerder van leegstaande bedrijfsruimte wenst u een voor uw pand geschikte oplossing. Door de bedrijfsmatige bestemming is tijdelijk bewoning meestal niet mogelijk of gewenst. Interveste biedt in die gevallen de volgende oplossing: gebruik van het pand door startende ondernemers (antikraak dienst) of andere organisaties. Nauwkeurig geselecteerde kandidaten houden uw pand representatief en bieden bescherming tegen kraak, vandalisme, onopgemerkte schade en verwaarlozing. Zo voorkomt u waardevermindering en bevordert de kans op verhuur of verkoop. Deze vorm van beheer is overigens ook bij renovatie of sloop bijzonder goed toepasbaar.

Kantoor, bedrijf of expositie in uw pand

Voor bijvoorbeeld beginnende ondernemers is goedkope en flexibele bedrijfsruimte van belang. Het opstarten van een onderneming brengt veel onzekerheden met zich mee en langlopende huur- contracten en hoge huren vormen daarbij een aanzienlijke belemmering. Interveste biedt deze starters via tijdelijke kantoorruimte of tijdelijke bedrijfsruimte de mogelijk om hun ondernemersplan zonder hoge aanloopkosten in de praktijk te toetsen. Afhankelijk van de uiteindelijke bestemming van het pand worden overeenkomsten van tijdelijke huur, dan wel overeenkomsten van bruikleen met de ondernemer gesloten.

De starter krijgt hiermee een unieke kans en uw leegstandsprobleem is opgelost. Vastgoedbescherming met een minimaal risico voor en maximale kansen voor een ander.

Bent u geïnteresseerd in tijdelijke bedrijfshuisvesting in uw leegstaand vastgoed, gebruik dan het contactformulier.