Navigeer naar...

Antikraak-XL

Tijdelijk beheer van extra grote leegstaande projecten

Antikraak-XL is een bijzondere en intensieve anti-kraakdienst van Interveste, waarbij huiswachten, huismeesters en eventueel ook tijdelijke bedrijfshuisvesting worden ingezet.

Bij Antikraak-XL gaat het om tijdelijk beheer van extra grote leegstaande projecten met bijzondere kenmerken, zoals een vliegbasis, een mobilisatieterrein of een groot gebouw. Dergelijke grote objecten raken door leegstand verwaarloosd en op den duur zelfs onbruikbaar. Interveste biedt ter voorkoming daarvan met Antikraak-XL de perfecte oplossing. Tijdelijke gebruikers (kraakwachten) die in grote projecten gaan wonen krijgen extra instructies.

Interveste zorgt daarnaast voor één of meer kundige huismeesters, strategische bewoning, frequente pandcontroles en dagelijks uitgebreide inspecties.

Het toegangsbeheer is strikter en de inspectierondes omvatten meer dan gebruikelijk. Wanneer behoefte bestaat aan gegarandeerde aanwezigheid op bepaalde tijdstippen, of zelfs permanente aanwezigheid, dan zorgen wij daarvoor. Antikraak-XL is maatwerk en is daarom in de vertrouwde handen van zeer ervaren beheerders.

Het opzetten van een goed gecoördineerd Antikraak-XL project kan wat meer tijd vergen dan een regulier antikraak project.