Disclaimer

De op deze website getoonde informatie wordt door Interveste met zorg samengesteld, doch voor de juistheid en volledigheid daarvan kan niet worden ingestaan. Interveste verstrekt door middel van deze website louter informatie over producten en diensten die door Interveste worden aangeboden. Wijzigingen kunnen zonder voorafgaande mededeling worden aangebracht. Interveste aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het ononderbroken functioneren van deze website. Hoewel Interveste alles in het werk stelt om misbruik te voorkomen, is Interveste niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door gebruikers van de website via internet verzonden worden. Verwijzingen naar websites die niet door Interveste worden onderhouden, zijn louter ter informatie van de bezoeker opgenomen. Hoewel Interveste uiterst selectief is ten aanzien van de websites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren daarvan, noch voor de kwaliteit van eventuele producten en/of diensten die daarop worden aangeboden. Elke aansprakelijkheid met betrekking tot websites die niet door Interveste worden onderhouden, wordt afgewezen. De op deze website afgebeelde gegevens, daaronder begrepen teksten, foto's, illustraties, grafisch materiaal, (handels) namen, logo's waren- en dienstmerken, zijn eigendom van of in licentie bij Interveste en worden beschermd door eigendomsrecht. De hiervoor genoemde rechten gaan op geen enkele wijze over op (rechts)personen die toegang krijgen tot deze website. De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor niet-commerciele, prive-doeleinden. Het is de gebruiker van de website niet toegestaan de inhoud hiervan te vermenigvuldigen, door te sturen, verspreiden, distribueren of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van Interveste.
Wat wij doen

Interveste leegstandbeheer en antikraak is uw dienstverlener voor antikraak wonen, tijdelijk beheer van leegstaand vastgoed en tijdelijke verhuur. Interveste levert maatwerk en innovatieve oplossingen bij herbestemming, herontwikkeling en herstructurering in Nederland. Het vastgoed beheer is bij Interveste in vertrouwde handen. Vele organisaties gingen u al voor. Interveste is in staat om uw leegstand een tijdelijke, nieuwe invulling te geven om zo waardevermindering en een verminderde kans op verhuur of verkoop tegen te gaan.

Woningzoekenden kunnen bij Interveste een antikraak kamer of een antikraak woning huren (bruikleen), maar ook het tijdelijk huren van een woning behoort tot de mogelijkheden. Dit is op basis van de Leegstandwet. Interveste heeft een breed "te huur" aanbod van kamers en huurwoningen, antikraak of tijdelijk.

Startende ondernemers en andere organisaties kunnen bij Interveste terecht voor de huur van tijdelijke werkruimte. Tijdelijke werkruimte biedt ondernemers de mogelijkheid om goedkope bedrijfsruimte te huren op soms unieke locaties.

Bent u in het bezit van leegstaand vastgoed of wilt u meer informatie over de diensten van Interveste, maak dan gebruik van de Interveste Leegstandcoach. Wanneer u direct naar een oplossing zoekt, kunt u gebruik maken van Interveste Direct.

Contact met Interveste

Facebook Messenger