Provincie Utrecht

Voor de provincie Utrecht beheert Interveste sinds 2011 woningen. Een voorbeeld hiervan zijn woonruimtes in Maarssen en Rhenen. Deze woningen werden antikraak aangeboden en beveiligd door Interveste bewoners. 

De provincie Utrecht ligt centraal in het land en kent een mooi en gevarieerd (stads)landschap. Het bestuur en de ambtelijke organisatie werken samen met verschillende partners om de provincie aantrekkelijk te houden. Met z’n allen dragen we bij aan een goed en duurzaam evenwicht tussen wonen, werken, recreëren, cultureel erfgoed, bereikbaarheid, natuur en landschap. Dit gebeurt met gemeenschapsgeld. Daarom legt de provincie jaarlijks verantwoording af.

Voor de provincie Utrecht beheert Interveste sinds 2011 woningen. Een voorbeeld hiervan zijn woonruimtes in Maarssen en Rhenen. Deze woningen werden antikraak aangeboden en beveiligd door Interveste bewoners. 

 

Hier vind je de provincie Utrecht