Sité Woondiensten

Sité Woondiensten staat voor goed en betaalbaar wonen, zodat iedereen (maar met name mensen met een kleine portemonnee) goed kan wonen in Doetinchem en Bronckhorst. Vele woningen zijn sinds 2007 in beheer geweest bij Interveste om leegstand tegen te gaan.

Hier vind je Sité Woondiensten:

1 Comment