Volksbelang Helmond

Voor Volksbelang Helmond beheert Interveste een groot project bestaande uit 69 woningen tegen leegstand.

Volksbelang is een van de vijf woningcorporaties in Helmond. De maatschappelijke verantwoordelijkheid combineren ze met bewonersparticipatie en bedrijfsmatige doelstellingen. De basis hiervoor vormt de gedreven inzet van 22 enthousiaste medewerkers (20 fte’s) en een groeiend bezit van ca. 2.800 woningen. Naast prettig wonen zoekt Volksbelang actief de samenwerking op met bewoners en maatschappelijke partners. Het werkgebied van Volksbelang ligt in Helmond en Laarbeek.

Hier vind je Volksbelang Helmond: