Waterschap De Dommel

In verband met ruilverkaveling beheert het waterschap meerdere panden zoals boerderijen. Om die tegen leegstand te beheren helpt Interveste Waterschap De Dommel met de tijdelijke bewoning in de vorm van antikraak.

Onder de rook van Den Bosch, waar het hoofdkantoor van Interveste is gevestigd, bevindt zich gemeente Boxtel. Al sinds jaren beheert Interveste panden en gebouwen in deze gemeente. Ook is hier het hoofdkantoor van Waterschap De Dommel gevestigd.

Waterschap De Dommel beheert het water in Midden-Brabant. Met ruim 450 medewerkers werken ze aan schoon en voldoende water. Ook beschermen ze 890.000 mensen in het gebied tegen wateroverlast. Dat doen ze door het (grond)waterpeil te beheren, rioolwater te zuiveren en te zorgen voor schoon water in beken en sloten. Niets zo belangrijk voor de mens als schoon water!

In Nederland bevinden zich 21 waterschappen verdeeld over alle provincies. Door de grootte van de provincie Noord-Brabant zijn er vier gevestigd in deze regio. Waterschap De Dommel loopt van Tilburg tot onder ‘s-Hertogenbosch tot aan de grens met BelgiĆ«.

Ruilverkaveling en boerderijen

In verband met ruilverkaveling beheert het waterschap meerdere panden zoals boerderijen. Om die tegen leegstand te beheren helpt Interveste Waterschap De Dommel met de tijdelijke bewoning in de vorm van antikraak. Bewoners wonen zo op prachtige locaties zoals onderstaande boerderij in Haaren en wij helpen via de bewoning met het beschermen van het pand.

Hier vind je Waterschap De Dommel: