Mooiland

Als woningcorporatie huisvest Mooiland ruim 60.000 mensen in meer dan 26.000 woningen verspreid over heel Nederland. Ze zorgen voor betaalbare, kwalitatief goede en duurzame sociale huurwoningen, zo geven ze aan op hun website. Ze zijn voornamelijk actief voor met mensen met een lager inkomen of met een bijzondere woonvraag.

De woonruimtes die Interveste beheerde bevonden zich in Friesland. Inmiddels is de gehele Friese woonvoorraad overgedaan aan WoonFriesland en concentreert Mooiland zich meer op de kenrgebieden in Noord-Brabant en Gelderland.

Hier vind je Mooiland:

1 Comment