Nieuwe VLBN een feit

VLBN bestuur - Vereniging leegstandbeheerders Nederland
VLBN bestuur – Vereniging Leegstandbeheerders Nederland

15 van de 21 KLB gecertificeerde leegstandbeheerders hebben op 15 februari 2018 de nieuwe branchevereniging VLBN (Vereniging Leegstandbeheerders Nederland) opgericht. Naast de oorspronkelijke leden Ad Hoc, Camelot Vastgoedbeheer, H.O.D., Dé Vastgoedbeschermer, VPS Nederland en Zwerfkei Tijdelijk Beheer, sloten ook Gapph Vastgoedbeheer, De Kabath Vastgoedbeheer en Bewaakt & Bewoond zich aan als lid.

Daarnaast hebben Interveste Beheer, CTMabc, VoorkomLeegstand, Stichting Atelierbeheer SLAK, Prevenda en Alvast zich als aspirant lid aangemeld. Met deze stap wordt een belangrijke wens van de Rijksoverheid, een professionele en transparante branchevereniging die openstaat voor alle bedrijven die op professionele wijze leegstand beheren in Nederland, gerealiseerd.
Afgelopen donderdag werden de statuten en het huishoudelijk regelement vastgesteld en werd het nieuwe bestuur gekozen. Onafhankelijk voorzitter Ton Ruhe, die door de oorspronkelijke leden met de opdracht voor de oprichting was belast, zal vanaf 15 februari 2018 worden ondersteund door de bestuursleden Jeroen van der Poel (managing director VPS Nederland) en Jeroen van de Coolwijk (directeur eigenaar Dé Vastgoedbeschermer).

VLBN Academy: eerste Kennis sessie vrijdag 16 maart 2018: “Maatschappelijk verantwoord tijdelijk wonen”

Naast branchevertegenwoordiger, overlegorgaan en lobbyist wil de VLBN ook een ontmoetingsplaats en kenniscentrum zijn. Tijdens de oprichtingsvergadering werd direct het besluit genomen voor een eerste kennis sessie door de eigen VLBN Academy. Ton Ruhe: “We bieden kennisoverdracht over actuele ontwikkelingen en regelgeving aan onze leden. De belangrijkste vraag tijdens de eerste kennis sessie zal zijn: “Voldoen uw tijdelijke woonruimtes aan de aanstaande NEN 8025:2017 kwaliteitsnorm?” Experts zullen toelichting geven op de gevolgen van deze norm, waarmee het minimale veiligheidsniveau voor woonruimtes wordt gedefinieerd. Doel is het borgen van kwalitatief beheer bij onze leden. Voor opdrachtgevers betekent dit op termijn dat het VLBN lidmaatschap een waarborg zal worden voor goed en professioneel beheer.”, aldus Ruhe. De VLBN Academy kennis sessies staan open voor alle belangstellenden, die zich kunnen aanmelden via www.vlbn.nl.

Facebook antwoorden