Woonkracht10

Voor Woonkracht10 beheert Interveste in Zwijndrecht een groot project in de Indische Buurt. Het project bestaat uit tientallen die worden beheert tegen leegstand.

Woonkracht10 ziet het als haar maatschappelijke opdracht om Thuis te Geven aan mensen in de Drechtsteden voor wie een woning in de vrije huurmarkt minder vanzelfsprekend of minder gemakkelijk bereikbaar is. Ze bieden goede en betaalbare woningen in een nette, schone en veilige buurt waar het prettig wonen is. Woonkracht10 streeft naar een gevarieerde buurt waar mensen met verschillende leefstijlen en inkomens samenleven. Ze stemmen hun aanbod af op de maatschappelijke en demografische ontwikkelingen in hun werkgebied en houden rekening met de duurzame eisen die het milieu en hun klanten aan hen stellen.

Hier vind je Woonkracht10: