U kunt vast wel een uitzondering maken

De maatregel van het “passend toewijzen” moet voorkomen dat huurders te maken krijgen met maandlasten die te hoog zijn voor hun inkomen. De woning moet dus bij de beurs van de huurder passen. In dit geval heeft huurder voor de door hem…

Schotel moet van balkon af

Op het complex is een gemeenschappelijke satellietontvanger aangebracht, waarmee de huurders internationale televisiezenders kunnen ontvangen. Huurster vult haar dag met het bekijken van programma’s die zij via haar schotelantenne ontvangt. De zenders van haar voorkeur zijn niet via de satellietontvanger te bekijken.

Geen open kaart gespeeld over huisdieren

De honden van huurster worden lange perioden onbeheerd thuis gelaten en veroorzaken veel geluidsoverlast door hun voortdurende blaffen en janken. De honden doen overal hun behoeften, ook in de hal van het gebouw, en hebben een tuin vernield. De honden hebben zelfs…

Richt u maar op uw eigen gezin!

Al langere tijd is sprake van onrust in het portiek van het gebouw waar huurster woont. Uit gesprekken met buurtbewoners blijkt dat huurster bij het veroorzaken en ook het voortduren van die onrust een belangrijke negatieve rol speelt.

Geen twijfel: bruikleen, geen huur

Op grond van “Overeenkomsten tot Tijdelijk Gebruik” hebben bewoners als antikraakwacht een kamer in een voormalige verzorgingshuis in gebruik gekregen. Het tijdelijk verblijf dient ter beperking van het risico van illegale ingebruikname van het verzorgingshuis door derden, in afwachting van herbestemming.

Laatste bewoner vertrekt, sloop kan beginnen

Verhuurster wil haar woningenbezit in de wijk slopen en nieuwe woningen bouwen. Zij heeft daarom de woning van huurster dringend nodig voor eigen gebruik en heeft de huurovereenkomst opgezegd. Huurster woont er sinds 1956, is 94 jaar oud en heeft een onderneming…

Huurbetaling opgeschort? Einde overeenkomst!

Huurster heeft nogal wat klachten over de woning en besluit daarom geen huur meer te betalen. Die beslissing blijft niet zonder gevolgen. Onterecht huurbetaling opgeschort? Einde overeenkomst! De rechter acht de klachten namelijk helemaal niet bewezen en ontbindt de huurovereenkomst.

Krakers mogen voorlopig blijven

Tien dagen nadat de panden werden gekraakt, wees de rechter een eerste ontruimingsverzoek af. Het risico van asbest viel volgens de rechter namelijk wel mee. Eigenaresse, vastgoedbedrijf B, verzoekt de rechter nu de krakers alsnog te mogen ontruimen, zodat zij met de…