Code rood is advies om niet te verhuren

Verhuurster screent preventief aspirant-huurders in het belang van het woon- en leefklimaat en de veiligheid in de buurt. Op bepaalde gronden - overlast, drugs, bedreiging, huurschuld, onjuiste informatie, twijfel over woonvaardigheden - kan verhuurster aspirant-huurders afwijzen.

Alleen nieuwe woning met goed huurderverleden

In de woning van huurder heeft de politie harddrugs aangetroffen. Huurder is daarvoor veroordeeld en is enkele maanden gedetineerd geweest. Verhuurster heeft de huur van de op grond van de Leegstandwet verhuurde woning opgezegd en heeft vervolgens via de rechter een ontruimingsvonnis…

Ook woonboten zijn niet veilig voor krakers!

Het tegengaan van kraken is sinds het algeheel kraakverbod met name een zaak van het openbaar ministerie. De handhaving is efficiĆ«nter geworden en de opsporing verloopt sneller, aldus de minister. In de praktijk is het echter zo dat het openbaar ministerie in…

Woningontruiming na lasterlijke uitlatingen

Huurder heeft agressieve en uitermate grievende uitlatingen over zijn verhuurder en bij naam genoemde medewerkers op zijn weblogs geplaatst. Een onderbouwing daarvoor ontbreekt volledig en de uitlatingen hebben dan ook slechts ten doel de betrokken medewerkers en verhuurder te beschadigen.

Kosten observatie zijn voor wanpresterende huurder

Uit anonieme schriftelijke verklaringen van buurtbewoners en een observatierapport van een recherchebureau blijkt dat huurster de woning zonder toestemming heeft onderverhuurd. Omdat huurster dat echter ten stelligste ontkent en zij verhuurster bovendien laat weten dat het bewijs niet klopt, besluit verhuurster een…

Help, een viswinkel in het gebouw!

Naast geluidshinder zorgt geur- of stankhinder voor de meeste milieuklachten. De huurder in deze zaak ondervindt stankoverlast van een viswinkel in het complex - overlast die verhuurster volgens hem zou moeten verhelpen, ook al is de winkel niet haar eigendom. Niet elk…

Bijzondere omstandigheden geven soms recht op vergoeding

De woning van huurster wordt gerenoveerd en het hele flatgebouw krijgt een complete facelift. Huurster hoeft tijdens de werkzaamheden in principe niet tijdelijk te verhuizen. Omdat huurster veel overlast ervaart, verhuist zij toch naar een wisselwoning. Geeft dit huurster, gezien haar persoonlijke…

Afgesloten en dichtgemaakt, maar toch gekraakt

Drie panden en percelen in het projectgebied staan leeg in afwachting van de voorbereidende werkzaamheden en sloop door de aannemer. Om inbraak en kraak te voorkomen zijn de panden en percelen afgesloten en dichtgemaakt, maar toch gekraakt. De geplande werkzaamheden kunnen geen…