Richt u maar op uw eigen gezin!

Al langere tijd is sprake van onrust in het portiek van het gebouw waar huurster woont. Uit gesprekken met buurtbewoners blijkt dat huurster bij het veroorzaken en ook het voortduren van die onrust een belangrijke negatieve rol speelt.   12-copy  

De casus

Verhuurster is met huurster het gesprek aangegaan. Ook de politie is daarbij betrokken. Huurster is dringend verzocht de overlast te stoppen en niet met buren of andere omwonenden de gebeurtenissen in het gebouw te bespreken. Huurster verdraait namelijk verhalen en vertelt zaken die niet waar zijn. Omdat huurster ook onwaarheden over politiemensen vertelt, is zij daarop door de politie op aangesproken. Huurster moet geen aanleiding geven tot actie/reactie van andere buurtbewoners, geen insinuaties doen en vooral niet zo bezig zijn met “rechercheren” naar het wel en wee van buren. Verhuurster heeft huurster laten weten dat zij bezig is met de opbouw van een dossier, dat kan worden gebruikt in een juridische procedure mocht de overlast aanhouden. Verhuurster heeft ook laten weten dat zij melding bij SAVE overweegt, vanwege de zorgen om het welzijn van de kinderen van huurster. Huurster heeft naar aanleiding daarvan verzocht om een kopie van het overlastdossier, maar krijgt dat niet van verhuurster in verband met de privacy van andere bewoners. Zij vordert daarom in deze procedure een afschrift van het complete dossier dat verhuurster heeft aangelegd over de relatie tussen huurster en buren enerzijds, en de relatie tussen verhuurster en huurster als gevolg hiervan anderzijds.

Het oordeel van de rechter

Heeft huurster een direct en concreet (rechtmatig) belang bij inzage of een afschrift van het gevraagde? Huurster stelt te vrezen voor het voortbestaan van haar huurovereenkomst en wil haar verhaal volledig en zorgvuldig kunnen doen, en ook kunnen controleren of de weergave van verhuurster wel objectief is. Verhuurster geeft aan dat huurster niet voor het voortbestaan van de huurrelatie hoeft te vrezen als zich verder geen overlast voordoet. Verhuurster moet optreden tegen overlast en de informatie die zij in dit verband verzamelt is zeer gevoelig, omdat de overlast vaak personen treft die in de omgeving van de overlastveroorzaker wonen. Door het verstrekken van die informatie komt de privacy van de klagers in het gedrang en zou huurster bovendien bij hen verhaal kunnen gaan halen. Huurster heeft het dossier niet nodig in verband met een procedure tot ontbinding van de huurovereenkomst, merkt de kantonrechter op, aangezien er geen concrete aanwijzingen zijn dat verhuurster een dergelijke procedure zal opstarten. Dat huurster haar naam wil zuiveren en zij graag wil weten wie wat tegen verhuurster heeft gezegd over welke onrust zij zou hebben veroorzaakt, is op zichzelf ook niet voldoende voor inzage of afschrift van het dossier. Wanneer degene over wie wordt geklaagd te allen tijde en direct volledige inzage zou moeten krijgen in deze klachten, bestaat het risico dat de situatie hierdoor juist escaleert. Een direct en volledig inzagerecht zou volgens de kantonrechter voor de andere huurders al snel een (te) hoge drempel kunnen opwerpen om bij verhuurster over overlast te klagen en verhuurster zou hierdoor worden gehinderd in haar taak om adequaat te reageren op meldingen van overlast door huurders onderling. Huurster heeft dus geen rechtmatig belang bij haar vordering, die dan ook wordt afgewezen. (Uitspraak Rechtbank Midden-Nederland van 17 juni 2016, ECLI:NL:RBMNE:2016:3332)

Facebook antwoorden