Hamit Karakus voorzitter Keurmerk Leegstandbeheer

“Ik wil leegstandbeheer helpen verder te professionaliseren”

Hamit Karakus, algemeen directeur van Platform 31 en oud-wethouder van Rotterdam zal vanaf 1 juli de voorzittershamer van het Keurmerk Leegstandbeheer hanteren. Het stichtingsbestuur is zeer vereerd met Karakus’ komst: “Karakus heeft veel ervaring in het domein van woningbouw, stadsontwikkeling en leefbaarheid,” zegt waarnemend voorzitter Frits Nuss, “Wij gaan onder zijn leiding een nieuwe fase in van professionalisering van de sector en van uitbouw van het Keurmerk.”

Professioneel

Hamit karakus - Keurmerk Leegstandbeheer KLB
Door Rob Maas – wikiportret.nl, CC BY 3.0

Op dit moment zijn zesentwintig bedrijven in het leegstandbeheer door het Keurmerk Leegstandbeheer gecertificeerd. Die zesentwintig bedrijven vertegenwoordigen naar schatting 70% van het professionele leegstandbeheer. Het Keurmerk bestaat sinds 2010 en heeft als doel “de kwaliteit van het leegstandbeheer op een hoger plan te brengen.” Het Keurmerk geldt voor alle vormen van leegstandbeheer en richt zich met name op het opstellen van normen die de rechtspositie van bewoners en gebruikers waarborgen. Hamit Karakus bekleedde twee termijnen het wethouderschap van Ruimtelijke Ordening en Wonen in Rotterdam. Daarna werd hij in 2014 directeur van Platform 31, een organisatie gericht op stedelijke en regionale ontwikkeling.

Nieuwe fase

De laatste uitbreiding van de werkzaamheden van het Keurmerk betrof de instelling van een centrale klachtencommissie. Alle partijen (opdrachtgever, beheerder en tijdelijke gebruiker) kunnen aan de commissie hun eventuele klachten over de gang van zaken voorleggen. Daarnaast heeft het Keurmerk een protocol ontwikkeld voor het betreden van de woon- en verblijfsruimte van de bewoners en gebruikers.
“Met deze centrale klachtencommissie en met het toetredingsprotocol van KLB ligt er een goede basis om de sector verder te professionaliseren”, volgens Karakus: “Ik wil daar graag aan bijdragen omdat goed leegstandbeheer bijdraagt aan leefbare wijken. Ik zie graag dat meer eigenaren van leegstaand onroerend goed, waaronder overheden en woningcorporaties, gebruik gaan maken van door het KLB gecertificeerde leegstandbeheerders.

persbericht Keurmerk Leegstandbeheer – Hamit Karakus

Facebook antwoorden