Jan ten Hoopen beëindigt voorzitterschap Keurmerk Leegstandbeheer

Jan ten Hoopen - Keurmerk Leegstandbeheer
Jan ten Hoopen

‘Met toetredingsprotocol en klachtenregeling is
de basis gelegd’

Jan ten Hoopen beëindigt het voorzitterschap van ‘zijn’ Keurmerk Leegstandbeheer. Hij vervulde deze functie sinds 2012. ‘Met het vaststellen van een klachtenregeling in 2015 en toetredingsprotocol dat vanaf 1 januari 2016 geldt is de opbouw van hét keurmerk voor de Leegstandsector afgerond. Ik vind diezelfde datum een mooi moment om het voorzitterschap van het bestuur over te dragen.’

Ten Hoopen werd voorzitter van de stichting Keurmerk Leegstandbeheer in 2012. Daarvoor was
hij als Kamerlid van het CDA mede-initiatiefnemer van de wet Kraken en Leegstand, die in 2010
door de Kamer werd aangenomen. ‘Toen wij in de Kamer bezig waren met de behandeling van
het wetsvoorstel Kraken en Leegstand reageerden de professionele leegstandbeheerders met
de oprichting van het Keurmerk. Het was een eer daarna het voorzitterschap van de stichting te
bekleden.

Het bestuur dankt Jan ten Hoopen voor zijn voorzitterschap.

Boxtel, 30 november 2015
www.keurmerkleegstandbeheer.nl

Facebook antwoorden