Een verbod op tijdelijke huurcontracten, wat nu?

De Tweede Kamer maakt definitief een einde aan het verdienmodel van tijdelijke huurcontracten van woningen. Maar wat betekent dit nu en wat zijn de consequenties hiervan?

Tijdelijke contracten

Een nieuwe initiatiefwet van de PvdA en ChristenUnie, die huurcontracten van zo’n twee jaar verbiedt, zal worden aangenomen door de Tweede Kamer, ondanks tegensputteringen van minister Hugo de Jonge.

In 2016 werd het toegestaan om tijdelijke wooncontracten aan te bieden door verhuurders in de vrije sector om zo het beschikbare aanbod van huurwoningen te verhogen. Destijds moest het dankzij deze regelgeving eenvoudiger worden voor woningzoekers om snel aan een woning te komen.

Verdienmodel

Het blijkt nu na enkele jaren dat deze tijdelijke contracten niet (aantoonbaar) hebben geleid tot een groter aanbod aan huurwoningen. Wél bleek hieruit dat de tijdelijke contracten hebben geleid tot een verdienmodel. Dit verdienmodel ontstaat bij verhuurders die bij een zogenoemde ‘huurderswissel’ zich niet hoeven te houden aan de wettelijk vastgestelde huurdersverhoging.

Verboden

Dat de invoering van de wet wordt doorgezet lijkt inmiddels vrijwel zeker. Er is veel steun vanuit de partijen in de Kamer. Op 11 april 2023 werd de bespreking van initiatiefwet afgerond. Er kwamen tijdens deze afronding geen grote veranderingen meer ter sprake: de doorvoering van de initiatiefwet staat vast. Tijdelijke huurcontracten worden in de huidige vorm verboden.

Uitzonderingen

Wel zullen er uitzonderingen blijven waarin een tijdelijk huurcontract stand zal houden. Dit gaat bijvoorbeeld om situaties waarin mensen tijdelijk een onderkomen nodig hebben, bijvoorbeeld door de renovatie van hun woning. Ook voor studenten zullen tijdelijke huurcontracten geldig blijven. Bovendien blijven tijdelijke huurcontracten ook in stand als het gaat om woningen met betrekking tot de Leegstandwet; woningen die het uiteindelijke doel hebben om gesloopt of gerenoveerd gaan worden. Of wel, via leegstandbeheerders zoals Interveste blijft het mogelijk om een tijdelijke huurwoning te betrekken.

Ander beeld

Minister Hugo de Jonge is toch niet helemaal blij met het verbod op de tijdelijke huurcontracten. Het idee dat De Jonge had bij het verbieden van tijdelijke huurcontracten, ging om het verbieden van tijdelijke contracten in kwetsbare wijken. Dit omdat naar zeggen van Hugo de Jonge tijdelijke bewoners zich niet bekommeren over de kwaliteit van een wijk waarin ze tijdelijk wonen.

Puntenstelsel

Minister Hugo de Jonge denkt bovendien dat tijdelijke huurcontracten sowieso niet lang meer stand zullen houden in de vrije sector. Het puntenstelsel van woningwaardering wordt namelijk in 2024 als leidend beschouwd voor het bepalen van de hoogte van de toekomstige huren. Nu geldt het puntenstelsel alleen nog voor woningen in de sociale huur, maar dat zal in 2024 ook voor woningen in de middenhuur tot € 1100,- per maand gaan gelden.

Eerder schreven we al over de zogenoemde huurprijsregulering, waarin ook werd aangekondigd dit ook invloed zou hebben op het beschikbare aanbod van de huurwoningmarkt.

Tijdelijke huurwoning
Tijdelijke huurwoning van Interveste