Koos Karssen nieuwe voorzitter Keurmerk Leegstandbeheer

Koos Karssen zal de voorzittershamer van het Keurmerk Leegstandbeheer overnemen van Hamit Karakus. Het stichtingsbestuur betreurt het besluit van Karakus om terug te treden, maar is zeer vereerd met Koos Karssen als opvolger.

“Karssen heeft veel bestuurlijke ervaring, onder andere als oud-burgemeester van Maassluis en als voorzitter van de Stichting Normering Flexwonen, het keurmerk voor huisvesting arbeidsmigranten” zegt vice-voorzitter Frits Nuss, “Wij gaan onder zijn leiding een nieuwe fase in van vergroting van het draagvlak voor ons keurmerk”

Doelen gehaald

Bij zijn aantreden 3 jaar geleden heeft Karakus zich een aantal doelen gesteld, zoals het creëren van meer draagvlak voor het keurmerk bij gemeenten, corporaties en het Rijksvastgoedbedrijf. Dat doel is gehaald en moet nu verder uitgebouwd worden. Karakus stelde zich ook ten doel het keurmerk professioneler te maken, hiervoor is een traject naar accreditatie ingezet. “De doelen die ik stelde zijn bereikt, nu is het tijd voor een andere voorzitter”, aldus Karakus.

Bescherming bewoners

Koos Karssen wil voortbouwen op het fundament dat door Hamit Karakus is gelegd. “Mensen die via een bruikleenovereenkomst wonen hebben nauwelijks wettelijke bescherming omdat zij geen beroep kunnen doen op huurbescherming” aldus Koos Karssen, “Keurmerk LeegstandBeheer biedt die bescherming wel, onder andere door eisen te stellen aan opzegtermijn en maximale vergoeding”. Karssen vindt het onbegrijpelijk dat er nog steeds gemeenten en corporaties zijn die werken met niet-gecertificeerde leegstandbeheerders waardoor de bewoners vogelvrij zijn. “Als opdrachtgever kan je het, zeker in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen niet maken om op deze wijze te werken”, aldus Karssen, “Ik zie het als mijn opdracht om een breed draagvlak te creëren voor het keurmerk”.

Klachtencommissie

Karssen vraagt speciale aandacht voor de klachtencommissie van KLB. Alle partijen (opdrachtgever, beheerder en tijdelijke gebruiker) kunnen aan de commissie hun eventuele klachten over de gang van zaken voorleggen, waarna de commissie een bindende uitspraak doet. “Deze commissie draagt in belangrijke mate bij aan een verdere professionalisering van leegstandbeheer. En daar wil ik me graag voor inzetten” zo geeft Karssen aan

bron: KLB – Keurmerk Leegstandbeheer