Wél aparte gebruiksvergoeding voor zonwering

Is zonwering roerend of onroerend en mag de verhuurder voor het gebruik ervan een afzonderlijke vergoeding in rekening brengen? Volgens de Huurcommissie is dat niet het geval. Zonwering is namelijk onroerend, omdat deze op maat wordt gemaakt en niet zonder beschadiging van…

Vaststellingsovereenkomst bij einde huur

Voor een bedrijfsruimte is een huurovereenkomst voor een korte bepaalde tijd aangegaan. De huur is geëindigd, maar niet het gebruik. Voor dat gebruik is een nieuwe overeenkomst gesloten, die partijen verschillend uitleggen. Gaat het om een nieuwe huurovereenkomst, of is alleen een…

Verhuurder failliet: huurder niet beschermd

Normaliter geniet de huurder van woonruimte een verregaande vorm van huurbescherming. Gaat de verhuurder failliet, dan kan er een einde komen aan die bescherming: alle schuldeisers in het faillissement zijn namelijk in beginsel gelijk. Het individuele belang van de huurder moet in…

Onzorgvuldige afspraken: beroep op huurrechten!

Huurder is niet meer welkom op zijn oude adres en verhuurder brengt hem tijdelijk onder in een andere huurwoning met de bedoeling zo snel mogelijk alternatieve woonruimte te vinden. De afspraken die met betrekking tot de ongebruikelijke woonsituatie zijn gemaakt, staan in…

Tijdelijke regeling 90%-norm

Tellen ‘om niet’ of tegen een (geringe) gebruiksvergoeding tijdelijk in gebruik gegeven woningen die worden gesloopt mee voor de 90% norm? Nee. Indien geen sprake is van een huurcontract dan tellen deze niet mee. In deze gevallen hoeft dus ook geen controle…
Wat wij doen

Interveste leegstandbeheer en antikraak is uw dienstverlener voor antikraak wonen, tijdelijk beheer van leegstaand vastgoed en tijdelijke verhuur. Interveste levert maatwerk en innovatieve oplossingen bij herbestemming, herontwikkeling en herstructurering in Nederland. Het vastgoed beheer is bij Interveste in vertrouwde handen. Vele organisaties gingen u al voor. Interveste is in staat om uw leegstand een tijdelijke, nieuwe invulling te geven om zo waardevermindering en een verminderde kans op verhuur of verkoop tegen te gaan.

Woningzoekenden kunnen bij Interveste een antikraak kamer of een antikraak woning huren (bruikleen), maar ook het tijdelijk huren van een woning behoort tot de mogelijkheden. Dit is op basis van de Leegstandwet. Interveste heeft een breed "te huur" aanbod van kamers en huurwoningen, antikraak of tijdelijk.

Startende ondernemers en andere organisaties kunnen bij Interveste terecht voor de huur van tijdelijke werkruimte. Tijdelijke werkruimte biedt ondernemers de mogelijkheid om goedkope bedrijfsruimte te huren op soms unieke locaties.

Bent u in het bezit van leegstaand vastgoed of wilt u meer informatie over de diensten van Interveste, maak dan gebruik van de Interveste Leegstandcoach. Wanneer u direct naar een oplossing zoekt, kunt u gebruik maken van Interveste Direct.