Van kantoor naar woning

In heel Nederland staan veel leegstaande winkels, kantoren, overheidsgebouwen en verzorgingshuizen. De leegstand van kantoren bedraagt momenteel maar liefst 17,5%. Uit onderzoek van Deloitte komt naar voren dat bij ruim één derde van de leegstaande kantoorpanden transformatie naar woningen plaats kan vinden.

Leegstaand-kantoorpand

Er staat momenteel zo’n 8,7 miljoen vierkante meter kantoorruimte leeg in Nederland. Deloitte onderzocht bij 258 gemeentes welke kantoorruimtes daadwerkelijk een herbestemming kunnen krijgen.

Vandaag de dag is het aantal leegstaande gebouwen dat gerenoveerd of getransformeerd kan worden veel groter dan jaren geleden. De herontwikkeling van een pand kost echter veel geld en neemt veel tijd in beslag. Hierdoor blijven gebouwen vaak leeg staan wat leidt tot verloedering en mogelijk vandalisme van het pand. De kantoorpanden kunnen in bruikleen verhuurd worden als werkruimte om dit te voorkomen. De gemeente verleent vergunningen voor tijdelijke verhuur op basis van de Leegstandwet. De kantoren hebben ‘werk’ als functie in hun bestemmingsplan waardoor er niet gewoond mag worden, dit kan echter via de gemeente gewijzigd worden waardoor de leegstaande panden antikraak bewoonbaar zijn. Er kan zelfs in verzorgingstehuizen antikraak gewoond worden.

Het herontwikkelen van vastgoed zoals kantoorpanden en verzorgingstehuizen kost dus veel tijd en geld. Er zijn vele regels en voorwaarden waaraan een pand moet voldoen die een herontwikkeling mogelijk maken. Een tussentijdse oplossing voor deze leegstand is het aanbieden van de panden als werkruimte of voor tijdelijke gebruik als woning, zoals vaak al in verzorgingshuizen voorkomt. Dit gebeurt totdat er een nieuwe bestemming voor het pand in kwestie wordt gevonden.