Wat is een garantieverklaring?

Een van de voorwaarden bij tijdelijke huur of bruikleen is dat iemand voor je garant staat. Maar… wat is eigenlijk een garant?

Een garant (bijvoorbeeld vader of moeder, of werkgever) staat in voor de betaling van de huur of bruikleenvergoeding, mocht de bewoner die om de een of andere reden niet kunnen betalen. De garant tekent daarvoor een verklaring, een zogenaamde Garantstelling Huisvesting.

Degene die garant staat, vult op die garantstelling een aantal gegevens in, zoals zijn of haar adres en de relatie tot de huurder of bruiklener. Samen met de ondertekende verklaring moeten ook een kopie van het legitimatiebewijs (rijbewijs is niet toegestaan) en van de meest recente inkomensspecificatie (bijvoorbeeld een recente loonstrook) worden aangeleverd. De garantstelling eindigt natuurlijk na het einde van de tijdelijke huisvesting en de financiële afwikkeling daarvan.

Wil je voor Interveste wonen? Zorg dan tijdig voor een garantstelling. Het formulier vind je op onze download pagina.

Garantstelling-Huisvesting-Interveste