VLBN ontvangt Minister Blok in tijdelijk bewoonde leegstand Rotterdam

Op uitnodiging van het ministerie vergezelde de Vereniging Leegstandbeheerders Nederland (VLBN) minister Blok (Wonen en Rijksdienst) gisteren tijdens een bezoek aan een aantal projecten in Rotterdam. De minister en een groep specialisten van zijn departement wilden met eigen ogen zien hoe leegstandbeheerders in opdracht van corporaties, gemeentes en andere vastgoedeigenaren leegstaand vastgoed weten in te zetten als betaalbare tijdelijke woon-­‐ en werkruimtes voor jongeren, studenten, alleenstaanden, startende bedrijven, kunstenaars en andere creatieve mensen. Hij sprak vooral met bewoners.

Met de invoering van de wet Kraken en Leegstand in oktober 2010, waarmee kraken in Nederland een strafbaar feit werd, heeft het tijdelijk wonen en werken in leegstaande kantoren, scholen, kerken en woningen een grote vlucht genomen. Tienduizenden woningzoekenden vinden zo betaalbare kamers op plekken waar vaak langdurige wachtlijsten bestaan voor starters en nieuwkomers.

Ton Ruhe, voorzitter van de VLBN: “De branche heeft zich de afgelopen jaren snel ontwikkeld en biedt een scala aan mogelijkheden om via bruikleen, tijdelijke verhuur en transformatie leegstand te benutten als woon-­‐ en werkruimtes.” De minister sprak zijn waardering uit voor de inzet van alle partijen om op professionele wijze vastgoed, dat anders ongebruikt blijft, toch een nuttige en maatschappelijke invulling te geven.

Er was ook ruimte voor een tegengeluid. De Bond Precaire Woonvormen die, gesteund door de SP, streven naar een algeheel verbod op tijdelijk wonen via bruikleen, is van mening dat “kwetsbaren in de samenleving beschermd moeten worden tegen flexibele contractvormen” en dat “privacy onvoldoende wordt gewaarborgd”. De voorzitter van de VLBN herkent zich niet in deze opvatting: “Het Keurmerk Leegstandbeheer (KLB), gisteren ook aanwezig, is als onafhankelijk instituut door alle partijen in het leven geroepen om juist deze zaken goed te regelen. De minister riep in eerdere brieven aan de Tweede Kamer op om leegstand nadrukkelijk te laten beheren door KLB gecertificeerde bedrijven, zodat privacy en rechten van gebruikers goed zijn geregeld.“

Bewoonster Victoria geeft aan: “Dankzij leegstandbeheer kon ik direct hier in het centrum van Rotterdam terecht voor 165 euro per maand. Voor mij ideaal, want over twee jaar ben ik hier klaar met mijn studie.”

Ton Ruhe: “Internationaal is er veel waardering voor het Nederlandse model om schoon, heel en veilig leegstaand vastgoed maatschappelijk verantwoord te kunnen benutten. Het wordt in Europa gezien als een succesvol alternatief voor leegstand en kraken en wordt daarom onder aanvoering van leegstandbeheerders op grote schaal ingevoerd en gekopieerd.”

Bron: VLBN

pdf_thumbnail PERSBERICHT VLBN ontvangt minister Blok in leegstand Rotterdam (.pdf)
Facebook antwoorden