Kamer wil middeninkomens in sociale huurwoningen

Een groeiende meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat minister Piet Hein Donner (Binnenlandse Zaken) moet regelen dat (lage) middeninkomens vaker terechtkunnen in een sociale huurwoning. SP-Kamerlid Paulus Jansen en zijn CDA-collega Bas Jan van Bochove zeiden maandag te hopen dat Donner eindelijk voorstellen van de Kamer gaat uitvoeren, omdat sinds vrijdag ook regeringspartij VVD ervoor pleit.

De CDA-bewindsman heeft tot nu toe de boot afgehouden met verschillende voorstellen op dit terrein van CDA, PvdA en SP, gesteund door onder meer gedoogpartner PVV.

Meer beschikbaar
VVD-politica Betty de Boer zei vrijdag dat meer corporatiehuizen (huur tot 652 euro) beschikbaar moeten komen voor mensen met een inkomen tot 43.000 euro per jaar. Nu mag maximaal 10 procent van de sociale woningen naar mensen met meer dan 33.614 euro. Branchevereniging Aedes van de corporaties waarschuwde vorige week dat vooral lagere middeninkomens in de problemen komen, omdat ze aangewezen zijn op de duurdere vrije huursector.

Grens optrekken
PvdA-Kamerlid Jacques Monasch heeft om opheldering gevraagd na de waarschuwing van Aedes. De PvdA vraagt Donner of de inkomensgrens kan worden opgetrokken naar ongeveer 45.000 euro. CDA’er Van Bochove wees erop dat eind vorig jaar van hem al een motie is aangenomen om de inkomensgrens op te trekken in gebieden waar het woningaanbod problematisch is voor middeninkomens.

Staatssteun
Nog voor de zomer is ook een SP-voorstel aangenomen die Donner vroeg in onderhandeling te gaan met de Europese Commissie. Wegens de staatssteun voor de sociale woningbouw zijn in Brussel beperkingen gesteld aan corporaties, zoals de inkomensgrens, om oneerlijke concurrentie met de vrije huursector te voorkomen.

Afbouwen
Volgens een woordvoerder van Donner heeft de minister al herhaaldelijk aangegeven dat opnieuw onderhandelen in Brussel geen zin heeft. Om van de beperkingen af te komen stelt de SP nu voor de staatssteun af te bouwen. In ruil hiervoor zouden corporaties minder hoeven meebetalen aan de huurtoeslag. (BB)

Facebook antwoorden